Den publika dokumentationssidan för eFrikort, det vill säga den sida du nu är inne på, har fått en ny adress. Du som är inne på den gamla sidan behöver därmed uppdatera eventuella bokmärken till rätt adress. Den gamla dokumentationssidan kommer att avvecklas helt i februari 2024 och kommer ej att hållas uppdaterad fram till dess.

Ny huvudadress: https://efrikort.atlassian.net/wiki/spaces/EFP/overview

Gammal adress (avvecklas): https://confluence.cgiostersund.se/display/EFP/eFrikort+Home1.  Nya funktioner

Den enda nya och helt förändrade funktionen är den förändrade efterregistreringssidan.

Eftersom eFrikort ska anslutas till Ineras HKS så kommer ett krav att alla registrerade avgifter måste innehålla HSA-id på både vårdgivare och vårdenhet. Därför har vi gjort om efterregistreringssidan så man måste söka fram vårdgivare/vårdenhet för att sedan välja så samtliga uppgifter kommer med i registreringen.

Notera att det inte längre kommer vara möjligt att efterregistrera med fritext, samt att nu måste både vårdgivare och vårdenhet väljas och uppgifterna hämtas från HSA-katalogen.

1.1. (Efterregistrering) Sök vårdgivare/vårdenhet

När man söker så måste man minst ange 3 tecken innan sökknappen blir aktiverad. Det går både söka på namn och HSA-id, man söker också både på vårdgivare och vårdenhet samtidigt.

OBS! Om vårdgivare och/eller vårdenheten saknas eller är felaktig vid sökning måste den lokala HSA-förvaltningen kontaktas för att administrera och/eller lägga till de saknade uppgifterna i HSA-katalogen. (eFrikort hämtar från HSA-katalogen varje kväll).

I exemplet nedan så söker användaren på "Åre" och får då fram 3 vårdgivare och 9 vårdenheter som kan väljas.

1.2. (Efterregistrering) Välja vårdgivare

När en sökning med resultat har utförts så kan vårdgivare väljas

1.2.1. Vårdgivare med flera vårdenheter

Om man väljer en vårdgivare som har flera vårdenheter så måste också vårdenheten väljas, men när vårdgivaren är vald går det endast att välja den valda vårdgivaren vårdenheter.


1.2.2. Vårdgivare med endast en vårdenhet

När man väljer vårdgivare med endast en vårdenhet så väljs vårdenheten automatiskt

1.3. (Efterregistrering) Välja vårdenhet

När vårdenhet väljs utifrån sökresultatet väljs alltid rätt vårdgivare automatiskt. En vårdenhet kan bara ligga under en vårdgivare och därför väljs den automatiskt.

1.4. (Efterregistrering) Filtrera efter sökning

Om det blir många sökresultat så går det även att filtrera när man väljer vårdgivare/vårdenhet genom att klicka och sedan skriva i fältet så filtreras alternativ bort.

Till exempel enligt nedan är Region Jämtland Härjedalen vald som vårdgivare, men det finns många vårdenheter som ligger under regionen.

Därför kan man istället skriva i fältet och filtrera mellan alla tillgängliga vårdenheter, ungefär som en separat sökning men endast för alla vårdenheter under den valda vårdgivaren.

2. Ändringar

Övriga ändringar är lättast att se genom att läsa användarhandboken. Eftersom vi har bytt ut verktyg i hur webbapplikationen byggs upp så ser det annorlunda ut, men samtliga funktioner finns fortfarande kvar och fungerar på samma sätt som tidigare förutom att det kan se annorlunda ut.

Se länken till användarhandboken nedan.

3. Dokumentation

Följande dokumentation finns för eFrikort 4.0

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok version 4.0

3.2. Systemdokumentation

Specifikation

Typ av specifikation

 Plats

eFrikort 4.0

Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivning

domän: cgi:healthcare:efrikort 

RIV-TA Bitbucket

eFrikort SAD 4.0

SAD

SAD 4.0

3.2.1. Testrapport

Se 4.0 Testrapport

3.3. Fullständig åtgärdslista

Eftersom tjänsten skrevs om på nytt så går det inte få fram en åtgärdslista, det kommer visas i nästa version som släpps istället.

  • No labels