Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumenthistorik

Datum
Version
Namn
Förändring

  

0.1Dokument upprättat

 

0.2Dokument uppdaterat och klart för granskning

 

0.3Lagt till info om nya Unrestricted-kontrakt under Nya tjänstegränssnitt (WS)

 

1.0Lexhagen, MagnusFastställd
Innehåll


1. Personuppgiftstjänsten 4.0 Release Notes

Release datum:  

2. Nya funktioner / förbättringar

2.1. Nya GUI:n

Webbgränssnittet har skrivits om helt och hållet så utseendet är helt nytt men arbetssätt och flöden har behållits. Menyutgången som tidigare hette Personsök har bytt namn till Avancerat personsök.

2.1.1. Sökning på flera identiteter från fil

Det är nu möjligt att skapa en fil med flera identiteter och få tillbaka svaret för samtliga.

2.1.2. Bulkuttag reservidentiteter

En ny menyutgång för att skapa flera reservidentiteter i en operation har lagts till.

2.2. Nya tjänstegränssnitt (WS)

Tre ofiltrerade kontrakt för konsumenter med särskilt behov av sekretesskyddad information installeras i Nationell Tjänsteplattform, NTjP.

  • GetPersonsForProfileUnrestricted
  • SearchPersonsForProfileUnrestricted
  • SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted

Samtliga kontrakt beskrivs i ny version av tjänstekontraktsbeskrivningen för domänen strategicresourcemanagement:persons:person

3. Gränssnittsförändringar

3.1. Användargränssnitt

3.1.1. Utseende

Webbgränssnittet har skrivits om helt och hållet så utseendet är helt nytt men arbetssätt och flöden har behållits.

Se Guide till Personuppgiftstjänsten för adresser till Personuppgiftstjänstens webbgränssnitt.Nya grafiska profilen inloggad som Administratör av Personuppgiftstjänsten.


3.1.2. Sök personuppgifter via fil

Man kan nu söka fram uppgifter om flera angivna personidentiteter genom att ladda upp en fil till Personuppgiftstjänsten.

Funktionen finns under menyn Sök personuppgifter och där klicka på fliken Sök personuppgifter via fil.

3.1.3. Bulkuttag av reservidentitet

Man kan nu rekvirera upp till 50 stycken reservidentiteter i en och samma operation och få dessa i en fil.

Funktionen finns under menyn Administrera reservidentiteter och fliken Bulkuttag av reservidentitet.


3.2. Tjänstegränssnitt (WS)

3.2.1. Aviseringsfiler på Navets format borttaget

I tidigare version av Ineras Nationella Personuppgiftstjänst (NPU) har prenumeration på aviseringsfiler på Navets format erbjudits. Lågt intresse för denna tjänst och svårigheter att versionshantera Navets förändringar enligt RIV-TA gör att denna tjänst har tagits bort i denna version.

Istället har ett integrationsmönster för att hålla en lokal cache uppdaterad via tjänstekontrakt tagits fram. Läs mer om detta: Avisering för lokal cache

4. Dokumentation

Följande dokumentation finns för Personuppgiftstjänsten 4.0

4.1. Användarhandbok

Se 4.0 Användarhandbok Personuppgiftstjänsten

4.2. Systemdokumentation

4.2.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

4.2.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

5. Installation av Personuppgiftstjänsten

5.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

5.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör

  • No labels