Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

0.2Dokument klart för granskning

 

0.3Granskat, lagt till ett kapitel om vilka tjänstekontrakt vi stödjer under Dokumentation.

 

1.0Fastställd och publik

 

1.1Tagit bort punkt om slopad sekretessmarkering för kvarskrivna då SKV har backat i den frågan.


Innehåll


1. Personuppgiftstjänsten 4.1 Release Notes

Release datum:  

2. Förändringar

Releasen innehåller ett antal rättningar och förbättringar där de viktigaste beskrivs nedan.

2.1.1. UUID - Ny typ från Skatteverket

Skatteverkets ersätter sin typ Riksnycklar med denna typ - UUID. Skatteverket upphör att avisera förändringar i Riksnycklar 11 september 2019.

Den nya typen realiseras som en bakåtkompatibel minor-version 3.2 av domänen strategicresourcemanagement:persons:person

Personuppgiftstjänsten 4.1
Den nya typen kan ses även i webbgränssnittet.


Klicka på bilderna för en större bild...

2.1.2. Förbättrade meddelanden ifall fel upptäcks vid sökning med fil


Personuppgiftstjänsten 4.1
Funktionen Sök personuppgifter via fil, som är tillgänglig endast via webbgränssnittet, har förbättrats och talar nu om för användaren ifall
identiteter i filen inte är giltiga och listar i sådana fall vilka.


Klicka på bilderna för en större bild...


2.1.3. Filnamnet på bilagor synligt i tabell

Personuppgiftstjänsten 4.1
Bilagehanteringen i funktionen Administrera reservidentiteter har tidigare endast visat ett id på filen vilket gjort det svårt att hantera filerna.
Från och med denna version visas även det ursprungliga filnamnet i tabellen över bilagor för en reservidentitet.


Klicka på bilderna för en större bild...

2.1.4. Nationellt ReservId (NRID) för test

Ett antal serier har reserverats för att skapa unika reservidentiteter på det nationella formatet i testmiljöer. 

En reservidentitet på nationellt format i testmiljö kommer att för varianten med känt födelsedatum att börja med 97, 98 eller 99 (för sekelsiffrorna 18,19 och 20).
För varianten med okänt födelsedatum kommer reservidentitet på nationellt format i testmiljö alltid att börja med 0099.

Befintliga NRIDs kommer vid installation av Personuppgiftstjänsten 4.1 att i testmiljöer raderas.

Läs mer om  Nationellt Reservidformat

2.1.5. Korrigerat format för Värmlands reservidentitet

Region Värmland har inkommit med en begäran att korrigera sitt eget format på reservidentiteter. Se formatspecifikationen för Lokala Reservidformat

3. Dokumentation

Se dokumentation för version 4.0

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok Personuppgiftstjänsten 4.0

3.2. Tjänstekontrakt

Personuppgiftstjänsten stödjer samtliga kontrakt som återfinns i Tjänstekontraktsbeskrivningen strategicresourcemanagement:persons:person  3.2 

...med undantag för

  • GetPersonContactInformationUnrestricted
  • UpdatePersonContactInformationUnrestricted

Dessa kontrakt kan komma att stödjas i senare versioner av tjänsten.

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

3.3.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör  • No labels