Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

1.0Innehåll fastställt


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.3 Release Notes

Release datum:  

2. Förändringar

2.1.1. Möjligt att ange kontaktpersons uppgifter som digital aviseringsväg

Systemet tillåter nu att kontaktpersons uppgifter anges som digital aviseringsväg.

2.1.2. Rättning av felaktig validering av kontrollsiffra

Rättning i validatorer som beräknar kontrollsiffran enligt Luhn-metoden i Lokala Reservidentiteter. Gäller Carelink-formatet samt SLL och VGR.

För mer info se dokumentation Lokala Reservidn

2.1.3. Tillägg i frågespråket SimpleQL

Från och med denna version kan man filtrera på flera fält i personuppgiftsposten:

 • flaggan för Skyddad Folkbokföring.
  • personrecord.protectedpopulationrecord

 • Skatteverkets nya UUID-typ:
  • personrecord.addressinformation.nationalkeysuuid.propertyid

  • personrecord.addressinformation.nationalkeysuuid.apartmentid
  • personrecord.addressinformation.nationalkeysuuid.addressplaceid


För mer info se dokumentation SimpleQL

2.1.4. Förbättrade felmeddelanden i tjänstekontrakten

I tidigare versioner har SOAP-anrop till Personuppgiftstjänstens läsande kontrakt returnerat en UUID-sträng till konsumerande system som förvaltningen varit tvungen att mappa mot ett felmeddelande i systemloggarna. Från och med denna version kommer ett mer begripligt felmeddelande att skickas tillbaka, dessa finns på sidan Svarskoder WS 4.3 + i FAQn. Detta efter att dokumentet http://rivta.se/documents/ARK_0005/ uppdaterats.

2.1.5. Inhämtning av Födelsedatum

Vid en felrapport till förvaltningen upptäcktes att Skatteverkets fält för födelsedatum inte levererades till Personuppgiftstjänsten från Skatteverket då denna datamängd inte ingick i regionernas beställningar. Detta ska vara åtgärdat men Personuppgiftstjänsten kommer inte att grundladdas med denna data. Däremot kommer Personuppgiftstjänsten att kontrollera ifall födelsedatum finns på en personpost och uppdatera personposten genom direktuppslag mot Navet ifall födelsedatum saknas. Detta kommer att påverka prestandan/svarstiderna i sökningar mot Personuppgiftstjänsten med den extra tid det tar att hämta uppgifterna från Skatteverket i de fall då födelsedatum saknas. 

2.1.6. Administrationsgränssnitt

Gränssnittet för att lägga upp utfärdare och knyta dessa till förtroendekällor har skrivits om. Intern Inera Förvaltning.

3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok

3.2. Tjänstekontrakt

Inga förändringar

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

3.3.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör • No labels