Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

1.0Första version

 

1.1Ändrat produktionsdatum till 30 mars

 

1.2Korrigerat Schema-bilderna efter slutgiltig version 3.3


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.4 Release Notes

Preliminärt releasedatum:

PROD

 

TEST (NTjP QA)

 


2. Förändringar

2.1.1. Utlandsadress för Nationell Reservidentitet

Det går från och med denna version att ange utlandsadress för en personpost av typen Nationell Reservidentitet.

Administrationsgränssnittet är uppdaterat och för fullt stöd i tjänstekontrakten krävs att e-tjänsten uppgraderar till minor-version 3.3

2.1.2. Landskod för Nationell Reservidentitet

Det går från och med denna version att ange landskod för utgivaren av en styrkt identitetshandling under en personpost av typen Nationell Reservidentitet.

Administrationsgränssnittet är uppdaterat och för fullt stöd i tjänstekontrakten krävs att e-tjänsten uppgraderar till minor-version 3.3


2.1.3. Debiteringskod har avaktiverats i administrationsgränssnittet

Personuppgiftstjänstens referensgrupp har kommit fram till att fältet för debiteringskod inte används i verksamheten.
Därför har detta fält till att börja med inaktiverats i administrationsgränssnittet så att detta inte av misstag fylls i. 

image2020-11-30_15-21-41.png

2.1.4. Länkning av identiteter

Personuppgiftstjänsten länkar automatiskt personposter som kommer från Skatteverket med hjälp av det Hänvisningsnummer som en personpost innehåller ifall hänvisning finns. Utöver det kan reservidentiteter manuellt kopplas till en annan reservidentitet eller personpost från Skatteverket. I denna version har ett antal rättningar och förbättringar gjorts i det automatiska länkningsjobbet.

2.1.4.1. Buggrättning: Vid automatisk länkning av SKV-data försvann länkning av *RIDS

Vid koppling av SKV-data följer nu *RIDS med och kopplas till den nya huvudidentiteten och historik om denna koppling sparas för att kunna återställa vid behov (se nedan "Återställning av gamla *RID-kopplingar").

2.1.4.2. Buggrättning: SKV-data som pekar på varandra kan bara vara två stycken

Nu kan alla hänvisade identiteter länkas ihop om det hos Skatteverket finns fler än två hänvisningar.

2.1.4.3. Förbättring: Återställning av gamla *RID-kopplingar 

Tidigare frikopplades reservidentiteter ifall Skatteverket kopplade isär SKV-identiteter. Nu sparas historik över reservidentiteters kopplingar så att dessa kan återskapas ifall Skatteverket kopplar isär identiteter. 

2.1.5. Stöd för flera Lokala Reservidentitetsformat

Stöd för manuell registrering av Lokala Reservnummerformat har införts för följande regioner:

 • Skåne

Dessutom har namnen uppdaterats för Stockholm och Värmland för att stämma med namnbyte från landsting till region.

Se dokumentation för Lokala Reservidn för formatspecifikation.

3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok

3.2. Tjänstekontrakt

3.2.1. Minor-uppdatering 3.3

Möjligheten att ange landskod för en styrkt identitetshandling under en reservidentitet har stegat versionen på följande kontrakt till version 3.3.

 • GetPersonForProfile
 • GetPersonForProfileUnrestricted
 • SearchPersonsForProfile
 • SearchPersonsForProfileUnrestricted
 • SearchPersonsForProfileByOrder
 • SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted
 • UpdatePerson

Ändringar i Huvud-schemat:

XSD Version 3.2XSD Version 3.3

Tabell: Utbyte av xs:any-elementet i föregående version gör det möjligt att endast stega minor-version som en bakåtkompatibel "non breaking change".


Exempel:


Ändringar i UpdatePersonResponder:

XSD Version 3.2XSD Version 3.3

3.2.2. Äldre versioner av tjänstekontrakten borttagna

Denna version publicerar endast tjänstekontrakt ur version 3.x i domänen strategicresourcemanagement:persons:person

Borttagna versioner:

 1. population:residentmaster
 2. masterdata:citizen:citizen

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

3.3.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör • No labels