PU-relaterade sidor ligger nu istället i Ineras Confluence Personuppgiftstjänsten


Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

0.2Uppdaterad med nya adresser för REST-tjänsterna

 

0.3Uppdaterat med information om rättning för avregistrerade samordningsnummer - PU-1386.

 

1.0Fastställt och releasad


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.7 Release Notes

Release-datum:

Test/NTjP QAVecka 3 2022
Produktion

 

2. Förändringar

Denna version är till största del en drift- och underhålls-release för ökad stabilitet när antalet anslutna ökar.

2.1. Webbgränssnitt

2.1.1.  Rättningar

PU-1349Sökt person med lokal rid hänger kvar fast man sökt på annan person.
PU-1350Konstig felutskrift om man försöker skapa en LRID med en id som redan finns.
PU-1362Avancerad Sökning på LRID utan resultat ger Tjänsten otillgänglig.
PU-1386Avregistrering på Samordningsnummer syns inte


2.1.1.1. Detaljer kring PU-1386 - Avregistrering på Samordningsnummer syns inte

I Skatteverkets "förändringar gällande samordningsnummer" så beskrivs ett antal nya termkoder för samordningsnummer men inte hur de gamla fälten förändras för samordningsnummer. Därför missades i tidigare version (PU 4.6) att information för avregistrering av samordningsnummer inte längre kommer i de gamla fälten och då genereras heller inget Deregistration-fält i Personuppgiftstjänstens tjänstekontrakt för avregistrerade samordningsnummer.

Då full anpassning till Skatteverkets förändringar gällande samordningsnummer planeras att införas i ny major-version av tjänstekontrakten först hösten 2022 så måste en temporär lösning till för att användare av befintliga kontrakt och GUI ska kunna bli varse om avregistrerade samordningsnummer. En mappning från Skatteverkets nya fält för Samordningsnummer till Personuppgiftstjänstens Deregistration-fält enligt tabellen nedan kommer därför att göras fr.o.m version 4.7 (d.v.s i befintlig version 3.x av tjänstekontrakten):

SKV IdentitetsstatusVärdeSKV IdentitetsstatusOrsakPU DeregistrationReasonCode
AKTIVT--
AVREGISTRERATAVLIDENAV
VILANDEFORKLARAT/
VILANDEFORKLARAT_STANGT
ANNAN_ORSAK/
TIDSFRIST
AN


Dessutom kommer SKV's IdentitetsstatusDatum att mappas till deregistrationDate i Personuppgiftstjänstens Deregistration-fält.

2.2. Webbservice

2.2.1.  Ny adress till REST-tjänsterna (warning)

Adressen till REST-tjänsterna byter adress.

Dessa REST-tjänster beskrivs i dokumentet Filhantering. Detta påverkar konsumenter av *ByOrder-kontrakten där adressen till resultatfilerna kommer att peka på en ny subdomän enligt nedan. 

Det påverkar även konsumenter som anropar REST-tjänsterna SearchPersonsByFile samt de som har implementerat hantering  av bilagor för reservidentiteter.

Nya adresser:

PROD: api.pu.inera.se

TEST: api.pu.ineratest.org

2.2.2. SearchPersonsByFile: Filtrering på fromDate ska inte returnera tomma identiteter

Förändring/rättning av beteendet SearchPersonsByFile när man beställer ett delta genom att limitera sökningen till bara de som har ändrats senare än ett fromDate så att man inte ska få ett så stort svar. Tidigare returnerades tomma requestedPersonalIdentity-block när fromDate används. Från och med denna version utesluts dessa när parametern fromDate används.

2.3.  Övriga förändringar

2.3.1.  Lokala reservidformat för Blekinge och Västernorrland

I denna version har stöd för två format av Lokala Reservidentiteter lagts till efter dessa regioners förfrågan. Vilka format som stöds beskrivs i dokumentet 4.7 Lokala Reservidformat.

OBS! Förvaltningen har som mål att ha stöd för samtliga regioners format på Lokala Reservidentiteter i nästa version av tjänsten. Denna har dock, i skrivande stund, ingen fastställd tidsplan.

3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok Personuppgiftstjänsten

3.2. Tjänstekontrakt

Inga förändringar.

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör.

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör.