PU-relaterade sidor ligger nu istället i Ineras Confluence Personuppgiftstjänsten

 

Innehåll
Översikt

Inera AB har tillsammans med referensgrupp bestående av representanter från Landstingen/Regionerna tagit fram ett format för Nationella ReservIDentiteter (NRID).

Formatet beskrivs i detta dokument och definieras i Nationellt_ReservID_-_specifikation_1.0.pdf.

Se gärna även Ramverk för hantering av reservidentiteter.

Nationellt ReservID

Fullständig personidentitet består av två delar: DOMÄN samt ID
Domänen utgörs av ett Objekts-ID (OID) och listas på sidan Identitetsformat

Varje domän har sina formatregler på id. För NRID gäller att id är 12 alphanumeriska tecken långt.

Domän gör identiteten globalt unik. Även Personnummer (PNR) och Samordningsnummer (SNR) har sina respektive unika domäner.

För allt utbyte mellan system används fullständig personidentifierare, d.v.s. DOMÄN samt ID. Domän-värdet visas vanligtvis inte i ett användargränssnitt.

Id för NRID lagras och överförs i IT-system som en 12 tecken sträng:  XXYYMMDDNNGC. Inga tilläggstecken såsom ”-” skall användas.

Formatet XXYYMMDD-NNGC

Generellt format för NRID är enligt: XXYYMMDDNNGC där C alltid är en kontrollsiffra. 

Formatet kan specificera känt respektive okänt födelsedatum samt känt respektive okänt kön.

Regex:
^([0-9]{8})-?([A-Z&&[^IOQVW]]{2}[0-9]{2}|[A-Z&&[^IOQVW]]{3}[0-9]{1})$

Födelsesekel XX

 • Känt födelsedatum: födelsesekel + konstant
  • Första serien har födelsesekel +3 (d.v.s. 19 → 22, 20 → 23). 
  • När första serien tar slut för en kombination datum/kön ökas konstanten modulo 3:
  • +3, +6, +9 o.s.v. till +78 (totalt 26 serier)
  • (01-17 reserveras för framtida behov, 18-21 används inte för att inte blandas ihop med PNR/SNR)
 • Okänt födelsedatum: 00

Födelsedatum YYMMDD

 • Känt födelsedatum: födelsedatum
  • YY=00-99
  • MM=01-12
  • DD=01-31
 • Okänt födelsedatum: löpnummer
  • YY=00-99
  • MM=20-99
  • DD=40-59

Löpnummer NN

 • Löpande bokstavskombination
  • versala bokstäver A-Z
  •  ej IOQVW  (21 unika bokstäver)

Könsmarkering G


 • Känt kön: siffra (samma som för PNR)
  • kvinna = 0,2,4,6,8
  • man = 1,3,5,7,9
 • okänt kön: versal bokstav
  • A-Z
  • ej IOQVW (21 unika bokstäver)

Kontrollsiffra C

 • Kontrollsiffra

Exempel - uträkning

ReservID (exkl. kontrollsiffra)22790814AA0
ASCII utbyte2279081465650
Multiplikationsfaktor21212121212
Produkt421490824130650
Ensiffriga termer421490824130650
Summa4+2+1+4+9+0+8+2+4+1+3+0+6+5+0 = 49
Kontrollsiffra50 - 49 = 1
ReservID (inkl. kontrollsiffra)22790814AA01


Exempel - kontroll

ReservID (inkl. kontrollsiffra)22790814AA01
ASCII utbyte22790814656501
Multiplikationsfaktor212121212121
Produkt4214908241306501
Ensiffriga termer4214908241306501
Summa4+2+1+4+9+0+8+2+4+1+3+0+6+5+0+1 = 50
Kontroll50 % 10 = 0 → OK!


Spärrade bokstavskombinationer

För att undvika oönskade bokstavskombinationer, appliceras samma filter som transportstyrelsen använder för tilldelning av registreringsnummer. Detta säkerställer att kombinationer som APA, SPY o.s.v. ej kan förekomma i ett NRID.

Se: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Om-registreringsskylt/Byte-av-registreringsnummer/Sparrade-bokstavskombinationer/

Exempel NRIDs

Notera att "-" har lagts till enbart som en del av presentationen av identiteten för att öka dess läsbarhet. Detta tecken är ej en del av identiteten i sig.

 • Känt födelsedatum & kön
  • 22950606-FH20
  • kvinna född 19950606
 • Känt födelsedatum & okänt kön
  • 25780404-KHD5
  • född 19780404
 • Okänt födelsedatum, känt kön
  • 00342145-BZ31
  • man
 • Okänt födelsedatum, okänt kön
  • 00749852-BZK0

Kapacitet

Antal möjliga uttag av reservidentiteter samt reserverade serier för testidentiteter.


Känt födelsedatum & kön
XXYYMMDDNNG
25


21215

55 125 kombinationer per födelsedag/kön

+2 205 reserverade för test


Känt födelsedatum & okänt kön
XXYYMMDDNNG
25


212121

231 252 kombinationer per födelsedag

+ 9 261  reserverade för test


Okänt födelsedatum, känt kön
XXYYMMDDNNG
199802021215

349 272 000

+ 3 528 000 reserverade för test


Okänt födelsedatum, okänt kön
XXYYMMDDNNG
1998020212121

1 466 942 400

+ 14 817 600 reserverade för test

Domän

Nationellt ReservID har tilldelats OID: 1.2.752.74.9.1

Testnummer

Från och med version 4.1 av Personuppgiftstjänsten reserveras vissa serier för testmiljöer.

NRIDs i testmiljöer med känt födelsedatum börjar med sekelskiftesmarkering 97, 98 eller 99 medan NRIDs med okänt födelsedatum börjar med 0099 i testmiljöer.

SekelskiftesmarkeringFörklaring
97Född 1900-tal
98Född 2000-tal
99Född 2100-tal eller senare
00 med årtal 99Okänt födelsedatum

Notera:

 • NRID får sitt identitetsnummer när de skapas. Det är möjligt att i efterhand ändra födelsedatum till ett annat sekel än vad som ursprungligen valdes, men detta NRID:s identitetsnummer kommer då inte att ändras.
 • Vid skapande av NRID görs en validering som inte tillåter födelsedatum som ligger i framtiden. Det är därför ej möjligt att tex skapa ett NRID i testmiljön med födelsedatum år 2100. • No labels