PU-relaterade sidor ligger nu istället i Ineras Confluence Personuppgiftstjänsten


1. Översikt

Inera AB har tillsammans med referensgrupp bestående av representanter från Landstingen/Regionerna tagit fram ett format för Nationella ReservIDentiteter (NRID).

Formatet beskrivs i detta dokument och definieras i Nationellt_ReservID_-_specifikation_1.0.pdf.

2. Nationellt ReservID

Fullständig personidentitet består av två delar: DOMÄN samt ID

Varje domän har sina formatregler på id. För NRID gäller att id är 12 alphanumeriska tecken långt.

Domän gör identiteten globalt unik. Även Personnummer (PNR) och Samordningsnummer (SNR) har sina respektive unika domäner.

För allt utbyte mellan system används fullständig personidentifierare, d.v.s. DOMÄN samt ID. Domän-värdet visas vanligtvis inte i ett användargränssnitt.

Id för NRID lagras och överförs i IT-system som en 12 tecken sträng:  XXYYMMDDNNGC. Inga tilläggstecken såsom ”-” skall användas.

2.1. XXYYMMDD-NNGC

Generellt format för NRID är enligt: XXYYMMDDNNGC där C alltid är en kontrollsiffra. 

Formatet kan specificera känt respektive okänt födelsedatum samt känt respektive okänt kön.

2.1.1. XX

 • Känt födelsedatum: födelsesekel + konstant
  • Första serien har födelsesekel +3 (d.v.s. 19 → 22, 20 → 23). 
  • När första serien tar slut för en kombination datum/kön ökas konstanten modulo 3:
  • +3, +6, +9 o.s.v. till +78 (totalt 26 serier)
  • (01-17 reserveras för framtida behov, 18-21 används inte för att inte blandas ihop med PNR/SNR)
 • Okänt födelsedatum: 00

2.1.2. YYMMDD

 • Känt födelsedatum: födelsedatum
  • YY=00-99
  • MM=01-12
  • DD=01-31
 • Okänt födelsedatum: löpnummer
  • YY=00-99
  • MM=20-99
  • DD=40-59

2.1.3. NN

 • Löpande bokstavskombination
  • versala bokstäver A-Z
  •  ej IOQVW  (21 unika bokstäver)

2.1.4. G


 • Känt kön: siffra (samma som för PNR)
  • kvinna = 0,2,4,6,8
  • man = 1,3,5,7,9
 • okänt kön: versal bokstav
  • A-Z
  • ej IOQVW (21 unika bokstäver)

2.1.5. C

 • Kontrollsiffra

2.1.5.1. Exempel - uträkning

ReservID (exkl. kontrollsiffra)22790814AA0
ASCII utbyte2279081465650
Multiplikationsfaktor21212121212
Produkt421490824130650
Ensiffriga termer421490824130650
Summa4+2+1+4+9+0+8+2+4+1+3+0+6+5+0 = 49
Kontrollsiffra50 - 49 = 1
ReservID (inkl. kontrollsiffra)22790814AA01


2.1.5.2. Exempel - kontroll

ReservID (inkl. kontrollsiffra)22790814AA01
ASCII utbyte22790814656501
Multiplikationsfaktor212121212121
Produkt4214908241306501
Ensiffriga termer4214908241306501
Summa4+2+1+4+9+0+8+2+4+1+3+0+6+5+0+1 = 50
Kontroll50 % 10 = 0 → OK!


2.2. Filter

För att undvika oönskade bokstavskombinationer, appliceras samma filter som transportstyrelsen använder för tilldelning av registreringsnummer. Detta säkerställer att kombinationer som APA, SPY o.s.v. ej kan förekomma i ett NRID.

Se: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Om-registreringsskylt/Byte-av-registreringsnummer/Sparrade-bokstavskombinationer/

2.3. Exempel

Notera att "-" har lagts till enbart som en del av presentationen av identiteten för att öka dess läsbarhet. Detta tecken är ej en del av identiteten i sig.

 • Känt födelsedatum & kön
  • 22950606-FH20
  • kvinna född 19950606
 • Känt födelsedatum & okänt kön
  • 25780404-KHD5
  • född 19780404
 • Okänt födelsedatum, känt kön
  • 00342145-BZ31
  • man
 • Okänt födelsedatum, okänt kön
  • 00749852-BZK0

2.4. Kapacitet

Känt födelsedatum & kön
XXYYMMDDNNG
26


21215
57 330 kombinationer per födelsedag/kön


Känt födelsedatum & okänt kön
XXYYMMDDNNG
26


212121
240 786 kombinationer per födelsedag


Okänt födelsedatum, känt kön
XXYYMMDDNNG
1100802021215
352 800 000


Okänt födelsedatum, okänt kön
XXYYMMDDNNG
11008020212121
1 481 760 000

3. Domän

Nationellt ReservID har tilldelats OID: 1.2.752.74.9.1 • No labels