Dokumenthistorik

VersionDatumAktörFörändring

0.1

 

Utkast
0.2

 

Unknown User (sunessone)
0.9

 

Uppdatering inför release
0.91

 

Textuella justeringar och datum
0.92

 

Lade till underrubriker för Testrapport, Fullständig åtgärdslista

0.95

 

Datum
1.0

 

Release


Innehåll

1. IdP 2.1 Release Notes 

MiljöPreliminärt Installationsdatum
TEST

 

QA

 

Prod

 

2. Förändringar i korthet

Anpassningar för underskrift med organisationskoppling.
Återkoppling för underskriftsfunktionaliteten om vilken inloggningsmetod som användes vid given autentisering samt kodförvaltning.

3. Bakgrund

Behov hos framtida underskriftstjänst och -funktionalitet där

  1. organisationstillhörigheten framgår och
  2. att kunna använda samma autentiseringsmetod vid autentisering och signering.

Förvaltningsmässiga ändringar.

4. Påverkan på existerande funktionalitet

Existerande funktionalitet påverkas inte av utförda förändringar.

5. Nya användarattribut

  • Attributet OrgAffiliation tillagt som sammanslagning av hsa-id och organisationsnummer.
  • Attributet identityProviderForSign returnerar vilken underskriftsendpoint som ska användas för att få samma inloggningsmetod som vid autentisering.

6. Möjlighet att få organisation vid underskrift

Flera nya attributprofiler vid underskrift stödjs. Se dokumentation för anslutning till CGI Stödtjänst.

7. Övrigt

Buggrättningar, uppdatering av 3:e parts libraries samt omskrivningar av interna flöden i förvaltningssyfte.

8. Dokumentation

8.1. Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation är uppdaterad:

Följande sida ger en överblick över kommande funktionalitet gällande Autentisering och Underskrift

8.2. Fullständig åtgärdslista

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa fullständig åtgärdslista

Unable to render {include} The included page could not be found.

8.3. 2.1.0 Testrapport (NMT) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

8.4. 2.1.9 Testrapport (NMT) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

9. Lokal IdP

Lokal IdP kommer att tillgängliggöras för nerladdning, för aktuella regioner.  • No labels