Dokumenthistorik

DatumVersionNamnFörändring

 

0.1Dokument upprättat i Confluence

 

1.0Publik version

 

1.1Unknown User (lexhagenm)Information och att Autentiserings- och Spärrtjänster har flyttat.


Observera

Denna installation har förändrats då Autentisering och Spärrhantering har brutits ut till nya separata tjänster. Informationen nedan om IdP och Spärr gäller alltså inte längre.

Läs med om de nya tjänsterna på följande länkar:Innehåll


1. Nationella Säkerhetstjänster 2.20 Release Notes

INSTALLERAS I TESTMILJÖER:  
INSTALLERAS I PRODUKTION:  

Denna release är främst en underhållsrelease där kod för tredjepartsbibliotek har uppdaterats, felrättningar och kod för Personuppgiftstjänsten, som brutits ut till ett eget projekt, tagits bort.

2. Nya funktioner / förbättringar

2.1. Förändringar i Autentiseringstjänsten - IdP

2.1.1. Stöd för SITHS e-id

Denna version har stöd för SITHS e-id-certifikat som lanseras november 2019

2.2. Förändringar i Spärrtjänsten

2.2.1. Checkbox för att markera alla vårdgivare borttagen

Vid registrering av inre spärr har man tidigare kunnat markera alla vårdenheter och därmed i en och samma operation skapat spärrar på alla vårdgivarens vårenheter.

Denna funktion har tagits bort då den stred mot de riktlinjer som tagits fram som säger att spärrar endast bör läggas på enheter som patienten besökt och där det finns information att spärra.

2.3. Personuppgiftstjänst

Koden som tidigare ingick som en del av koden i Säkerhetstjänsters projekt har städats bort och flyttats till ett eget projekt.


3. Gränssnittsförändringar

3.1. Användargränssnitt

3.1.1. Förändrat GUI för spärrtjänsten: 

3.1.1.1. Checkbox för att markera alla vårdenheter, vid registrering av inre spärr, borttagen.


Säkerhetstjänster 2.20Säkerhetstjänster 2.18

I denna release har checkboxen "Markera Alla" tagits bortKlicka på bilderna för en större bild...


3.2. Tjänstegränssnitt

Inga förändringar i tjänstegränssnitten i denna release.

4. Dokumentation

Följande dokumentation finns för Nationella Säkerhetstjänster 2.20

4.1. Användarhandbok

Användarhandbok Nationella Säkerhetstjänster

4.2. Systemdokumentation

4.2.1. Guide till Säkerhetstjänsterna

Guide till Säkerhetstjänsterna

4.2.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

4.2.3. Autentisering (IdP)

Specifikation
Typ av specifikation
Plats
SAMBI SAML profilWeb SSO profil enligt SAMBISäkerhetstjänsters (2.20) SAML Profil
OASIS SAML 2.0 specifikationOASIS standardSAML2.0.zip
Anpassning mot säkerhetstjänster IdPUtvecklarinformation för hur man kan anpassa sin tjänstAnpassning mot Säkerhetstjänster IdP

4.2.4. Uppdragsvalstjänsten (Commission Service)

Specifikation
Typ av specifikation
 Plats
Commission 1.0Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivning

www.rivta.se, ehr:commission

4.2.5. Logg

Specifikation
Typ av specifikation
 Plats
Log 1.2.3 ***Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivning

www.rivta.se, ehr:log

Log 2.0Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivningwww.rivta.se, informationsecurity:auditing:log
Hämta loggarkiv 1.0REST-tjänst *Hämta loggarkiv 1.0
Hämta loggarkiv 2.0REST-tjänst **Hämta loggarkiv 2.0

*Returnerar endast arkiv skapade före  
**Ej kompatibel med Lokala Säkerhetstjänster 2.15 och tidigare versioner.
*** upphör

4.2.6. Samtycke

Specifikation
Typ av specifikation
 Plats
Samtycke 1.0.1 *Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivning

www.rivta.se, ehr:patientconsent

Samtycke 2.0Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivningwww.rivta.se, informationsecurity:authorization:consent

* upphör

4.2.7.  Spärr

Specifikation
Typ av specifikation
 Plats
Spärr 2.0 *Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivningwww.rivta.se, ehr:blocking
Spärr 3.2.2 *Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivningwww.rivta.se, ehr:blocking 
Spärr 4.0Rivta 2.1 tjänstekontraktsbeskrivningwww.rivta.se, informationsecurity:authorization:blocking 

* upphör  

4.3. Testrapport

Se Testrapport (kräver inloggning)

4.4. Fullständig åtgärdslista

Se Fullständig åtgärdslista (kräver inloggning)

5. Installation av Säkerhetstjänster

5.1. Installation och Administration

För nyinstallation se Installation och administration (kräver inloggning)

5.2. Uppgradering från tidigare release

För uppgradering se Uppgraderingsinstruktioner (kräver inloggning)


  • No labels