Revisionshistorik

Revisionshistorik
VersionDatumAktörFörändring

0.1

   

Första utkast
0.2

 

Ehlert, Stefan Lagt till information om viktiga ändringar
0.3

 

Christoffer Johansson Förtydligat viss information och flyttat en del saker från viktiga till övriga ändringar.
0.4

 

Christoffer Johansson Ytterligare uppdateringar
0.9

 

Christoffer Johansson 

Inväntar svar om:

 • Utestående frågor och sista påsyn av CGI
 • Tider för release
0.95

 

Christoffer Johansson 

Kompletterad med svar på utestående frågor. Kvarstår att fastställa tidpunkter för release.

0.96

 

Christoffer Johansson 

Uppdaterat datum för release i olika miljöer

0.97

 

Christoffer Johansson 

Ändrade från Basefarm till Orange.

1.0

 

Christoffer Johansson 

Godkänd av förvaltning

1.01

 

Christoffer Johansson 

Tog bort information om SAML validatorn kontroll av felstavningar och icke-existerande attribut då den flyttades till senare release.

1.02

 

Christoffer Johansson

Lade till information om att multipla subdomäner för SITHS-kort på denna enhet (mTLS) inte aktiveras förrän Q3-2023.

Innehållsförteckning


1. Datum i korthet

MiljöBeräknade releasedatum
Systemtest CGI

 

Acceptanstest Orange

 

Acceptanstest Nogui

 

QA Orange + Nogui

till  

Prod Nogui

 

Prod Orange

 

2. Förändringar

2.1. Viktiga ändringar

Denna funktion aktiveras först under Q3-2023

I väntan på att den aktiveras får användaren bara ett försök att välja sitt klientcertifikat per webbläsarsession. Om SITHS-kortet inte sitter i läsaren, är för fel miljö eller om importen av certifikaten till operativsystemet inte fungerar måste användaren starta om webbläsaren för att kunna göra ett nytt försök att välja klientcertifikat. Detta beror på att det är den logiken som gäller för marknadens olika webbläsare.

SammanfattningBeskrivningFör lokal IdP

Förändringar för autentiseringsmetoden SITHS-kort på denna enhet (Mutual TLS)

 • Introduktion av flera subdomäner för legitimering med mTLS.
 • Möjlighet att göra ett nytt försök vid legitimering med mTLS.

Denna ändring påverkar endast autentiseringsmetoden SITHS-kort på denna enhet.

OM webbläsaren har ett giltigt identitetsintyg uppnås som vanligt IdP SSO. Denna ändring påverkar endast beteendet när en användare måste göra en ny inloggning via IdP.

OM webbläsaren inte har IdP SSO kommer hen att vid upprepade inloggningar kommer att behöva välja ett certifikat på nytt

Ändringen fungerar så att IdP använder sig av flera subdomäner/endpoints som webbläsaren skickas mellan. Anledningen till att webbläsaren behöver slussas till nya domännamn är för att webbläsare "sparar" valt certifikat per domännamn. Genom att skicka webbläsaren vidare till olika domännamn kan IdP få upp användardialogen om att välja klientcertifikat för varje nytt domännamn.

I praktiken innebär detta att användaren/webbläsaren, för metoden SITHS-kort på denna enhet, istället för att endast hamna på secure.idp.inera<miljö>.org/se kommer att hamna på någon av subdomänerna secure0-secure24.idp.inera<miljö>.org/se.

Vilken subdomän webbläsaren hamnar på styrs av en lokalt lagrad sessions-cookie för webbläsaren. Totalt får webbläsaren 25 inloggningsförsök innan den behöver startas om. Tidigare behövde webbläsaren startas om efter 1 försök. 

En följdeffekt av ovan är också att användaren får möjlighet att göra nya försök till legitimering om hen glömt stoppa in ett kort. Tidigare skickades användaren tillbaka till tjänsten där hen påbörjade sin inloggning.

Instruktioner kring hur detta kan konfigureras finns i kapitel 9.4.3SAD IdP

2.2. Övriga ändringar

SammanfattningBeskrivningFör lokal Idp

Attributet för administrativa uppdrag ska kunna hämtas även via SAML

Attributet för administrativa uppdrag (authorizationScope) kan nu hämtas via SAML. Tidigare kunde det endast hämtas via OIDC

Attributet at_hash levereras i scopet oidc

Attributet at_hash levereras nu som standard i scopet oidc. Tidigare var detta endast dokumenterat och ej implementerat.

Förbättringar i IdP Public Tools SAML-validatorn

Användare har nu möjlighet att importera SAML metadata till IdP Public Tools SAML-validatorn utöver möjligheten att kunna klistra in metadata manuellt.


Statistik per timme

Förvaltningen på Ineras och kunder med lokal IdP kan nu få ut statistik per timme.

Statistiken innehåller information om antal in- och utloggningar per timme sammanlagt och per anslutning. Statistiken är uppdelad per protokoll och lyckade/misslyckade inloggningar. Den går också att ta ut per anslutning/klient.

Detaljerad information om detta finns under rubrik 10.3 på sidan Lokal IdP

2.3. Visuella ändringar

2.3.1. Nya vyer för autentiseringsmetoden SITHS-kort på denna enhet

Denna ändring påverkar endast autentiseringsmetoden SITHS-kort på denna enhet, dvs. när användaren autentiseras med Mutual TLS/Dubbelriktad TLS (mTLS).

2.3.1.1. För många inloggningsförsök via dubbelriktad TLS

Från och med denna version får användaren upp till 25 försök att logga in via IdP som driftas av Inera. När dessa försök är förbrukade i den pågående webbläsarsessionen (dvs. utan att alla flikar för webbläsaren stängs webbläsaren startas på nytt) fås följande meddelande.


Logiken med att användaren alltid får upp till 25 inloggningsförsök är beroende av att användarens webbläsare INTE har inställningen för att öppna flikar från föregående session aktiverad. Mer information finns i Anslutningsguide till IdP


Innan IdP 2.4 - Endast en subdomänIdP 2.4 eller senare - med flera subdomäner aktivt

2.3.1.2. Inget certifikat användes

Detta kan uppstå om användaren:

 • Glömmer sätta i sitt SITHS-kort
 • Det är problem att importera certifikaten från kortet till datorn med Net iD eller SITHS eID-app för Windows MD (SAC minidriver)
 • Användaren har satt i ett SITHS-kort avsett för en annan miljö en den där hen loggar in
Flera endpoints inaktivt (gamla lösningen)Flera endpoints aktivt

3. Påverkan på existerande funktionalitet

3.1. Nya användarattribut

 • Inga nya användarattribut

3.2. Ändrade användarattribut

NamnOIDCSAML FriendlySAML NameBeskrivningÄndring
authorizationScopeauthorizationScopeauthorizationScopeurn:authorizationScopeMöjliggör för anslutande tjänsten att få administrativa uppdrag för en person.Attributet kan från och med denna release hämtas via SAML och inte bara via OIDC

4. Dokumentation

4.1. Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation är uppdaterad:

4.2. Fullständig åtgärdslista

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa fullständig åtgärdslista

Unable to render {include} The included page could not be found.

4.3. 2.3 Testrapport (CGI) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

4.4. 2.3 Testrapport (NMT) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

5. Lokal IdP

Lokal IdP kommer att tillgängliggöras för nerladdning, för aktuella regioner. • No labels

4 Comments

 1. Ehlert, Stefan 

  Överlag kan vi säga att jag tror vi måste vara noggrannare med att inte bara skriva VAD vi har fixat utan även VARFÖR i publika delen av Release Notes.

  När det gäller:

  • /oidc/jwks.json inkluderar nu fälten "alg": "RS256" och "use": "sig".
   • Så är Jiran ganska otydlig, så jag förstår inte om någon väntar på det, vad det får för konsekvenser etc. Är det verkligen en viktig ändring? Är det något kunder kommer att notera ens?

  Dessa två:

  • /external/numericalstatistics/hourly: ny skyddad endpoint varifrån numerisk statistik kan hämtas som är grupperade per timme
  • /external/numericalstatistics/hourly-by-client: ny skyddad endpoint varifrån numerisk statistik kan hämtas för en enskild anslutning som är grupperade per timme

  Är de primärt för Lokal IdP, Tänker så att inte kunder tror att man kan hämta det från nationella IdP?


  Gäller dessa två både vid anslutning till Nationell IdP och finns validatorn med för Lokal IdP´?

  • IdP Public Tools SAML-validatorn visar nu ifall det finns attribut i SAML metadata som inte existerar (ex. felstavat)
  • Användaren har nu möjlighet att importera SAML metadata till IdP Public Tools SAML-validatorn utöver möjligheten att kunna klistra in metadata manuellt.
 2. Christoffer Johansson 

  Har tagit bort dom första tre punkterna.

  Dom sista två punkterna gäller mycket riktigt vid anslutning till nationella IdP:n men är tekniskt sett också tillämpbara för lokal IdP

  1. Vet inte om de med statistik borde tas bort. Det beror ju lite på vad kunderna som kör lokal IdP kan tänkas vara intresserade av. Det gäller ju att man ät tydlig med hur man kan dra nytta av de ändringar vi beskriver i Release Notes.

   Jag gissar att kunder kan hämta ut statistiken från sina lokala IdP:er, men då kanske man får skriva in det i punkten/rubriken att "Lokal IdP stödjer nu statistik per timme aggregerat eller per anslutning"...

   Jag gör ett utkast.

  2. Du kan ju kolla nu vad du tycker. 

   Fråga Rubrik 2.1.1: Antar att det finns någon instruktion i Användarhandbok eller SAD för hur man aktiverar detta om man har lokal IdP?

   Fråga Rubrik 2.2.4: Är detta bara hämtningsbart via endpointen eller kan man numer även välja timmar i Admin-GUI?

   Jag har inte gått igenom alla Jiror för att se om det är något mer som borde lyftas fram ännu, så det kan ju komma fler frågor.

   Klart ✅