Dokumenthistorik

DatumVersionNamnFörändring

 

1.0Första versionInnehåll1. Samtycke 3.0 Release Notes

Releasedatum: Oktober 2021


Tjänsten har omarbetats då tjänsten helt har skrivits om med hjälp av modernare ramverk och driftmiljö. Eftersom tjänsten brutits ut ur den äldre plattformen för Säkerhetstjänster så har tjänsten nu ny och egen adress.

Notera att det numera är samma adress för både Sjunet- och Internet-access och detta kan vid vissa lokala nät ge konnektivitetsproblem, se sidan Nätverksinställningar för IAM-tjänster för även Spärradministrations IP-adress, felsökningsguide och nätdesign osv.

Publicerade tjänstekontrakt är förstås oförändrade med undantag för att version 1 inte längre stöds.

För att söka och administrera (återkalla och makulera) samtycken via det grafiska användargränssnittet så har en ny personlig egenskap (systemroll) införts för att ha behörighet till funktionen. Den nya systemrollen är BIF;Samtyckesadministratör.
En annan förändring är att det i denna version endast går att söka fram samtycken med avseende på patient inom den egna vårdgivaren.

För registrering av samtycken har även här gjorts ett antal förändringar. Från och med denna version går endast att registrera samtycken där den inloggade användaren står som den som begärt samtycket. Vidare så kommer vårdenheten enheten för valt medarbetaruppdrag att väljas som aktuell vårdenhet för samtycket. Det går också endast att sätta ett "till och med"-datum för samtyckets giltighet.


2. Förändringar

2.1. Icke-funktionella

2.2. Webbgränssnitt

2.2.1.  Nytt utseende

Webbgränssnittet har fått ett nytt utseende samt ett nytt krav för behörighet. För att få tillgång till att administrera samtycken krävs bland annat att man har den nya System-rollen BIF;Samtyckesadministratör.

Se användarhandboken för mer detaljer kring arbete i gränssnittet för Samtyckesadministration.Klicka på bilden för en större version

2.2.2. Internet Explorer 11 stöds inte längre

I enlighet med eKlient's livscykelhantering tas stödet bort för webbläsaren IE11 i Samtyckestjänstens webbgränssnitt.


2.3. Tjänstekontrakt

Inga funktionella förändringar men nya adresser ifall man adresserar tjänsten direkt istället för att gå via NTjP. Vägvalen i tjänsteplattformen ändras under driftsättningen och konsumenter av kontrakten påverkas ej och behöver ej agera. Kontakta Inera kundservice vid tveksamheter.

3. Dokumentation

4. Support

Kontakta Ineras Kundservice


  • No labels