Dokumenthistorik

DatumVersionNamnFörändring

 

1.0Första version


Innehåll


1. Implementerade kontrakt

Domän för samtyckeshantering - informationsecurity:authorization:consent

De kontrakt som är implementerade i Samtyckestjänsten är de från version 2. För frågor kring anslutning till kontrakten i Samtyckestjänsten kontakta Ineras förvaltning via Ineras kundservice

Se Tjänstekontraktsbeskrivning för mer detaljerad information om varje metod.


Metodnamn

Version

Beskrivning

Installerad i NTjP
RegisterExtendedConsent2

Tjänst som registrerar ett intyg gällande viss patient som ger direktåtkomst till patientens information från andra vårdgivare enligt PDL.

(tick) Ja
CheckConsent2Tjänst som kontrollerar om det finns ett giltigt samtycke, alternativt intyg om nödsituation, gällande åtkomst för viss aktör (vårdenhet eller medarbetare). (tick) Ja
GetConsentsForPatient2

Tjänst som läser giltiga samtyckesintyg för en viss patient och en viss vårdgivare med grundinformation.

(tick) Ja
GetExtendedConsentsForPatient2

Tjänst som läser registrerade samtyckesintyg för en viss patient med utökad information.

(tick) Ja
GetConsentsForCareProvider2

Tjänst som läser alla giltiga samtyckesintyg för en viss vårdgivare med grundinformation.

(tick) Ja
DeleteExtendedConsent2

Tjänst som makulerar ett samtycke i samtyckestjänsten.

(tick) Ja
CancelExtendedConsent2Tjänst som återkallar ett samtycke i samtyckestjänsten.(tick) Ja


2. Dokumentation

3. Källkod  • No labels