Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(warning) Observera att nedanstående SAML profiler är för den deprikerade Autentiseringstjänsten. Den nya (lanserad 2019) IdP tjänstens profil återfinns här: SAML-Profil (även stöd för övergång, OIDC profil mm finns i den dokumentationsstrukturen)  • No labels