(warning) Observera att nedanstående SAML profiler är för den deprikerade Autentiseringstjänsten. Den nya (lanserad 2019) IdP tjänstens profil återfinns här: SAML-Profil (även stöd för övergång, OIDC profil mm finns i den dokumentationsstrukturen)  • No labels