Samtyckestjänsten syftar till att stödja processen att hantera samtycke till direktåtkomst inom sammanhållen journalföring enligt Patientdatalagen (PDL) genom att registrera och lagra patienters samtycke till att dela sin information.


Adresser

Produktion: https://samtyckestjanst.inera.se

Test: https://samtyckestjanst.ineratest.org (kräver särskilt SITHS-kort för testmiljöer)


Länkar  • No labels