Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleExpandera...


DatumVersionNamnFörändring

  

1.0
Unknown User
Första version

 

1.1
Unknown User
Uppdaterat med behörighetsinformation

 

1.2
Unknown User

Lagt till information om stöd för inloggning med nya SITHS eID-metoderna

 

1.3

Tagit bort en rad i inledningstabellenInnehåll

Table of Contents

...

En spärr skapas för att neka åtkomst till patientuppgifter. Spärren gäller alla informationstyper men informationstyperna Uppmärksamhetsinformation och Läkemedel – Ordination/förskrivning kan undantas från spärren. Spärren kan gälla oavsett när uppgifterna registrerats eller för ett begränsat datumintervall.


TypBeskrivning
Läkemedelsordination/förskrivningInformation om läkemedelsordination/förskrivning och till
dess kopplade administration av läkemedel som utförs
inom hälso- och sjukvården. Med läkemedelsordination
menas ”ordination som avser läkemedelsbehandling”
[Ref 1].
UppmärksamhetsinformationInformation som avser något som avviker från det man
normalt kan förvänta sig och som påverkar
handläggningen av vård eller omsorg.
Uppmärksamhetsinformationen ligger till grund för en
uppmärksamhetssignal [Ref 1]
LäkemedelsutlämnandeMed läkemedelsordination menas ”ordination som avser
läkemedelsbehandling”.


En spärr innebär att patientuppgift/er på angiven vårdenhet (inre spärr) eller vårdgivare (yttre spärr) blir spärrad för de aktörer som arbetar "utanför" denna vårdenhet eller vårdgivare.

...