Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleInnan du börjar med den tekniska anslutningen
Anslutningsguide till Ineras Underskriftstjänst ger detaljerade instruktioner om vad du behöver göra för att ansluta till Underskriftstjänsten, inklusive hur man fyller i förstudiemallen. Inera rekommenderar att du noggrannt läser igenom guiden innan du börjar med den tekniska anslutningen. Eftersom den tekniska anslutningen förutsätter en rad val vid integrationen så behöver anslutningen inledas med ett möte mellan ansvariga personer i den organisation som önskar ansluta en e-tjänst till Underskriftstjänsten och Ineras förvaltning av tjänsten. Detta möte ska initieras av verksamheten, via detta formulär, innan du skickar in förstudien.

...