Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

När du fått klartecken av Inera att påbörja den tekniska anslutningen, ska du fylla i denna förstudiemall denna förstudiemall. Först för testmiljön och sedan när den är godkänd och tester genomförda, för produktionsmiljön. Den ifyllda mallen skickar du till Ineras Kundservice via https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning.

...