Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Numbered Headings

Spärradministration 3.1 Release Notes

Releasedatum:  

Förändringar

Webbgränssnitt

Byt uppdragsknapp

I tidigare spärrtjänst, som ingick i installationen av Säkerhetstjänster, fanns en "Byt uppdrag"-knapp som loggade ut användaren samtidigt som den skickade tillbaka användaren till tjänsten så att en ny inloggning påbörjades istället för att visa meddelandet "Nu är du utloggad". 

Region Uppsala begärde direkt efter lanseringen av nya Spärrtjänsten att denna knapp skulle återinföras vilket görs i denna version. Detta för att reducera antalet länkklick när man jobbar med flera olika vårdgivare.Observera att även ifall inte "Nu är du utloggad"-sidan visas när man klickar på "Byt uppdrag" så beror det mycket på autentiseringstjänsten (IdP) vilka dialoger som visas. När mobilts SITHS introduceras kommer användaren som klickar på "Byt uppdrag"-knappen inte att kunna tas direkt till valet av medarbetaruppdrag utan måste först välja autentiseringsmetod eftersom det då kommer att finna flera sätt att autentisera sig på.

 IE11 stöds inte längre

Webbläsaren Internet Explorer 11 tillåts inte längre för användning vid Spärradministration.

Image Added

Tjänstekontrakt

 Utgångna tillfälliga hävningar raderas från nationella databasen

I de tjänstekontrakt som är installerade i NTjP och som går mot databasen med nationellt replikerade spärrar (Nationella spärrtjänsten) har man fått med väldigt gamla och utgångna tillfälliga hävningar. Då dessa inte har något värde för konsumenten av nationella spärrar så kommer tjänsten från och med denna version att städa bort dessa. 

I tjänsten för Spärradministration kommer dessa dock fortsatt att ligga kvar för historikens skull.

Rättningar

Ett antal förbättringar och rättningar har gjorts och de viktigast listas här:

IdSammanfattning
SPÄRR-413Info ifall behörighet saknas - ifall användaren inte har några rättigheter i systemet blir hen nu meddelad om vilka som saknas
SPÄRR- 649Felmeddelanden o popup-rutor otydliga - Felmeddelanden har gjorts mer synliga.
SPÄRR-651Personnummer valideras felaktigt - tre nollor i de fyra sista är inte korrekt med validerades ok.
SPÄRR-655Dubbla scrollbars i modalen som visar vårdenheter tillhörande en användare - åtgärdat.
SPÄRR-661Meddelande om saknade vårdenheter rensas inte i vårdenhetsväljaren - åtgärdat.
SPÄRR-666Ge XML-exporten ett bättre filnamn - namnet på ZIP-filen får nu även en tidsstämpel.
SPÄRR-684Ändra html lang från engelska (en) till svenska (sv) - information som webbläsaren använder för att bl.a föreslå att översätta sidan.
SPÄRR-685Kolumn from-tom klickbar i Kopiera-funktionerna men sorteras inte - åtgärdat.
SPÄRR-691Patientsök sker automatiskt vid byte från annan menyutgång - åtgärdat.

Dokumentation

Support

Kontakta Ineras Kundservice


...