Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatic update to correct links

...

Förmåga/anslutningssättUnderskriftstjänsten - Bas och Ineras IdP

Underskriftstjänsten - Bas och kundens IdP

som IdP-proxy till Ineras IdP

Underskriftstjänsten - APIUnderskriftstjänsten - Webb
Integration mellan IdP och Underskriftstjänsten sköts av centrala komponenter på IneraJAJAJAJA
Användardialoger vid underskrift sköts av centrala komponenter på IneraJAJAJAJA
SSO för lokala e-tjänster anslutna till lokal IdP (vid autentisering, ej underskrift)NEJJAJANEJ
Andra e-legitimationer än SITHS eID möjliga (vid autentisering)NEJJAJA (vid upplägg av signeringsuppdrag)NEJ
Andra e-legitimationer än SITHS eID möjliga (vid underskrift)NEJNEJJAJA
Flera personer kan skriva under samma dokumentNEJNEJJAJA
Signering av PDFJAJAJAJA
Signering av XMLJAJANEJNEJ


Referenser