Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här hittar dokumentation för senaste versionen av Personuppgiftstjänsten.

Information och dokumentation för tidigare versioner hittar du under menyn Versioner.

Innehåll

Dokumentinformation

Inledning

Detta dokument ska hjälpa till att beskriva vad leveransen av PU-tjänsten 4.3 består av inklusive en kort beskrivning av hur man kan använda tjänsten.

Målgrupp

Målgruppen som detta dokument vänder sig till är dels de som vill få en överblick av PU-tjänsten, dels applikationer/system som avser att ansluta sig till PU-tjänsten samt användere som vill använda Webb-GUI:t för att hämta personuppgifter.

Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.1

 

Skapar dokument
0.2
 
Uppdaterat med v1.1 kontrakt
1.0

 

Fastställd
1.1

 

Uppdaterat TP adresser
1.2

  

Uppdaterad för PU 3.0
1.3

 

Information om deprikerade tjänstekontrakt
1.4

 

Länkar korrigerade, förtydligande (beställning, kontrakt, rivta mm)
2.0

Anpassad för PU 4
2.1

Uppdaterad vid implementation av UnrestrictedContactInfo
2.2

 

Information om kontrakt i domänversioner 1 och 2 rensade
2.3

 

Niclas Hedlund Rensat och skrivit om information om WS anslutning och GUIt

Beskrivning

Den Nationella PU-tjänsten är en personuppgiftstjänst där man kan hämta personuppgifter för någon genom deras personnummer (PNR), samordningsnummer (SNR), nationella reservidentitet (NRID) samt lokala reservidentitet (LRID). PU-tjänsten hämtar personuppgifter från Navet (Skatteverket, SKV) och cache:ar personuppgifterna i ett mellanlager för att minska kostnader och öka tillgänglighet för personuppgifterna. Dessa personuppgifter uppdateras kontinuerligt från Navet, antingen via SKV aviseringar, eller via onlineuppslag i de fall data inte ingår i aviseringar (exempelvis SNR).

Reservidentiteter (både nationella och lokala) tillförs PU-tjänsten via vården, och då antingen genom nyttjande av tjänstens administrativa GUI eller via integration och nyttjande av dess WS-gränssnitt i enlighet med RIV-TA [R7].

Observera

Denna guide avser enbart hur en aktör tar del av uppgifterna i PU-tjänsten genom s.k. "Lookup", vilket är realiserat i tjänstekontraktet: GetPersonsForProfile. Den är ej till som en detaljerad beskrivning av de ingående funktionerna och tjänstekontrakten, för detta se https://www.rivta.se/ för respektive domän och tjänstekontraktsbeskrivning (TKB) alternativt på tjänstens sida https://www.inera.se/personuppgiftstjansten

Förutsättningar PU

Man kan hämta personuppgifter från PU-tjänsten via ett webservice-gränssnitt (via tjänsteplattformen) eller via ett GUI i webbläsare.

Webservice gränssnitt

Webservice gränssnittet (WS) är till för de system som vill göra en integration där man hämtar personuppgifter till ett annat system. Detta alternativ kräver utveckling från konsumerande system.

Grundförutsättningar för att kunna nyttja WS-gränssnittet:

  • Att konsumenten har ett klientcertifikat från SITHS.
  • Att konsumenten har utvecklat anslutningen till Personuppgiftstjänsten enligt tjänstekontraktsbeskrivningen [R4]
  • Att man är behörig beställare; endast regioner, kommuner, myndigheter och offentligt finaniserade privata vårdgivare är idag behöriga.
  • Att man som konsument beställer access till tjänsten via tjänsteplattformen hos Inera, enligt stegen under "Beställ tjänst" på https://www.inera.se/personuppgiftstjansten

Webb-GUI

Detta gränssnitt är till för personal som använder system som inte kan utveckla integration till webservicegränssnittet.

Grundförutsättningar för att kunna nyttja Webb-GUI:

  • Att personen som ska nyttja GUI för PU har ett SITHS-kort,
  • att personen även har minst ett tilldelat medarbetaruppdrag i HSA på VE-nivå. [R9] samt
  • att personen har minst en av systemrollerna, se Instruktion för administrationsgränssnitt

Adresser/URL

Tjänstekontrakt

Adresser för PU-tjänsten (Webservice)

Hur adressen till en tjänst ser ut beror på om anropet går via NTjP på Internet eller Sjunet (direktadressen är endast konsumerbar för NTjP)

  1. esb.ntjp.se - NTjP Internet
  2. esb.ntjp.sjunet.org - NTjP Sjunet

Miljö för konsumenter/NTjP


Version 

Adress - domänversion 3.x

Adress för NTjP
Test
3.2

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UpdatePerson/3/rivtabp21
Produktion
3.2

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UpdatePersonContactInformationUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UpdatePerson/3/rivtabp21HSA-ID för PU-tjänst som producent

MiljöProducent HSA-ID
Produktion (ws.pu.inera.se)SE5565594230-BJP
Test (ws.pu.ineratest.org), kallas "NTJP-QA"T-SERVICES-SE165565594230-10T9

(warning) Att notera: NTJP-QA (T-SERVICES-SE165565594230-1023) agerar producent till NTJP-TEST (även kallad SIT, T-SERVICES-SE165565594230-109C) och skapar på så sätt en form av seriekoppling i TAK. Det ser med andra ord ut att finnas två publika, anslutningsbara testmiljöer för PU men innehållet i dessa är identiska och administreras i stor utsträckning av NMT (som nämnts i FAQ-avsnittet Test). Denna länk och bild tydliggör detta:

Adresser för PU-tjänsten (GUI)IP-Adresser och portar

Denna del är till för att veta vilka portöppningar som krävs för att kunna nyttja PU-tjänsten.

Produktionsmiljö

DNS-namn

IP-adressPort

Nät

Notering

pu.inera.se82.136.182.2443InternetGUI för PU-tjänsten
ws.pu.inera.se82.136.182.2443InternetWebservices och REST


Testmiljö

DNS-namn

IP-adressPort

Notering

pu.ineratest.org82.136.182.1443GUI för PU-tjänsten
ws.pu.ineratest.org82.136.182.1443Webservices och REST


Referenser

Ref

Dokument ID

Dokument

R1

Release notes

 4.3 Release Notes

R2

Användarhandbok

 Användarhandbok

R3

SAD

 SAD

R4Tjänstekontraktsbeskrivning V 3.2http://rivta.se/domains/strategicresourcemanagement_persons_person.html

R5

N/A
R6N/A

R7

RIV TA 2.1

http:/www.rivta.se

R8

RIV-Patientdatalagen i praktiken (PDLiP RIV, ARK_0033)

http://rivta.se/documents/ARK_0031/

R9

HSA-katalogen

https://www.inera.se/hsa 

Befintlig koppling till HSA-tjänsten nyttjas i den webbapplikation som finns för administration av stödtjänsterna. Stödtjänsten själv nyttjar inte HSA-tjänsten.

Notera att RIV TA Tjänstekontrakt för HSA ska användas vid nya integrationer mot HSA, se även [B1], AB-4.

R10

Testrapport


R11

Acceptanstestprotokoll  • No labels