Skip to end of metadata
Go to start of metadata
1. Dokumentinformation

1.1. Inledning

Detta dokument ska hjälpa till att beskriva vad leveransen av Personuppgiftstjänsten 4.x består av inklusive en kort beskrivning av hur man kan använda tjänsten.

1.2. Målgrupp

Målgruppen som detta dokument vänder sig till är dels de som vill få en överblick av Personuppgiftstjänsten, dels applikationer/system som avser att ansluta sig till Personuppgiftstjänsten samt användare som vill använda Webb-GUI:t för att hämta personuppgifter.

1.3. Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.1

 

Skapar dokument
0.2
 
Uppdaterat med v1.1 kontrakt
1.0

 

Fastställd
1.1

 

Uppdaterat TP adresser
1.2

  

Uppdaterad för PU 3.0
1.3

 

Information om deprikerade tjänstekontrakt
1.4

 

Länkar korrigerade, förtydligande (beställning, kontrakt, rivta mm)
2.0

 

Anpassad för PU 4

2. Beskrivning

Med Personuppgiftstjänsten kan man hämta personuppgifter för någon genom deras personnummer (PNR), samordningsnummer (SNR), nationell reservidentitet (NRID) samt lokal reservidentitet (LRID). Personuppgiftstjänsten hämtar personuppgifter från Navet (Skatteverket, SKV) och cache:ar personuppgifterna i ett mellanlager för att minska kostnader och öka tillgänglighet för personuppgifterna. Dessa personuppgifter uppdateras kontinuerligt från Navet, antingen via SKV aviseringar, eller via onlineuppslag i de fall data inte ingår i aviseringar (exempelvis SNR).

Reservidentiteter (både nationella och lokala) tillförs Personuppgiftstjänsten via vården, och då antingen genom nyttjande av tjänstens administrativa GUI eller via integration och nyttjande av dess WS-gränssnitt i enlighet med RIV-TA [R7].

Observera

Denna guide avser enbart hur en aktör tar del av uppgifterna i Personuppgiftstjänsten genom s.k. "Lookup", vilket är realiserat i tjänstekontraktet: GetPersonsForProfile. Den är ej till som en detaljerad beskrivning av de ingående funktionerna och tjänstekontrakten, för detta se https://www.rivta.se/ för respektive domän och tjänstekontraktsbeskrivning (TKB) alternativt på tjänstens sida https://www.inera.se/tjanster/personuppgiftstjansten/personuppgiftstjansten/

3. Förutsättningar PU

Man kan hämta personuppgifter från Personuppgiftstjänsten via ett webservice-gränssnitt (via tjänsteplattformen) eller via ett GUI i webbläsare.

3.1. Webservice gränssnitt

Webservice gränssnittet (WS) är till för de system som vill göra en integration där man hämtar personuppgifter till ett annat system. Detta alternativ kräver utveckling från konsumerande system.

Grundförutsättningar för att kunna nyttja WS-gränssnittet:

 • Att konsumenten har ett klientcertifikat från SITHS.
 • Att konsumenten har utvecklat anslutningen till Personuppgiftstjänsten enligt tjänstekontraktsbeskrivningen [R4]. (anslutning till äldre, deprikerade, kontrakt i [R5, R6] tillåts endast med undantag och kommunikation om deras avveckling  har kommunicerats och accepterats av anslutande systemansvarig)
 • Att man är behörig beställare; endast landsting, regioner, kommuner, myndigheter och offentligt finaniserade privata vårdgivare är idag behöriga.
 • Att man som konsument beställer access till tjänsten via tjänsteplattformen hos Inera, enligt stegen under "Beställ tjänst" på https://www.inera.se/tjanster/personuppgiftstjansten/personuppgiftstjansten/

3.2. Webb-GUI

Ett gränssnitt som är till för personal som använder system som inte kan utveckla integration till webservice gränssnittet.

Förutsättningar för access till detta gränssnitt kan man läsa mer om i Instruktion för administrationsgränssnitt

4. Adresser/URL

4.1. Tjänstekontrakt

4.2. Adresser för Personuppgiftstjänsten (Webservice)

Hur adressen till en tjänst ser ut beror på följande saker:

 1. Om anropet går via NTjP eller ej
 2. Om anropet går via NTjP på Internet eller Sjunet
  1. esb.ntjp.se - NTjP Internet
  2. esb.ntjp.sjunet.org - NTjP Sjunet

4.2.1. Miljö för konsumenter

OBS: Versionerna 1.0-2.0 utvecklas inte längre och kommer vara avvecklade ; för nyutveckling, support och buggrättningar hänvisas till version 3 nedan (observera ny domän).

Version (depr)

Adress via tjänsteplattform - Enkelt personsök

Adress direkt
Test
2.0

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/masterdata/citizen/citizen/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/masterdata/citizen/citizen/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21
1.1

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21
Produktion
2.0

https://esb.ntjp.se:443/vp/masterdata/citizen/citizen/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/masterdata/citizen/citizen/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/LookupResidentsForProfile/2/rivtabp21
1.1

https://esb.ntjp.se:443/vp/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/LookupResidentForFullProfile/1/rivtabp21Version 

Adress via tjänsteplattform - version 3

Adress direkt
Test
3.0

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://qa.esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://ws.pu.ineratest.org:443/puService/UpdatePerson/3/rivtabp21
Produktion
3.0

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetFilesForOrderId/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/GetPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/LinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrder/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfile/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/SearchPersonsForProfileUnrestricted/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UnlinkPersonIdentity/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UpdatePersonContactInformation/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.se:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://esb.ntjp.sjunet.org:443/vp/strategicresourcemanagement/persons/person/UpdatePerson/3/rivtabp21

https://ws.pu.inera.se:443/puService/UpdatePerson/3/rivtabp21
4.2.2. HSA-ID för Personuppgiftstjänsten som producent

MiljöProducent HSA-ID
Produktion (ws.pu.inera.se)SE5565594230-B9D
Test (ws.ineratest.org)T-SERVICES-SE165565594230-10974.3. Adresser för Personuppgiftstjänsten (GUI)5. IP-Adresser och portar

Denna del är till för att veta vilka portöppningar som krävs för att kunna nyttja Personuppgiftstjänsten.

5.1. Produktionsmiljö

DNS-namn

IP-adressPort

Nät

Notering

pu.inera.se82.136.182.2443InternetGUI för Personuppgiftstjänsten
ws.pu.inera.se82.136.182.2443InternetWebservices och REST


5.2. Testmiljö

DNS-namn

IP-adressPort

Notering

pu.ineratest.org82.136.182.1443GUI för Personuppgiftstjänsten
ws.pu.ineratest.org82.136.182.1443Webservices och REST


6. Referenser

Ref

Dokument ID

Dokument

R1

Release notes

 4.0 Release Notes

R2

Användarhandbok

 Användarhandbok

R3

SAD

 SAD

R4Tjänstekontraktsbeskrivning V 3.0https://bitbucket.org/rivta-domains/riv.strategicresourcemanagement.persons.person

R5

Tjänstekontraktsbeskrivning V 2.0

https://bitbucket.org/rivta-domains/riv.masterdata.citizen.citizen

R6Tjänstekontraktsbeskrivning V 1.1https://bitbucket.org/rivta-domains/riv.population.residentmaster

R7

RIV TA 2.1

http:/www.rivta.se

R8

RIV-Patientdatalagen i praktiken (PDLiP RIV, ARK_0033)

http://rivta.se/documents/ARK_0031/

R9

HSA-katalogen

https://www.inera.se/tjanster/katalogtjanst-hsa/ 

Befintlig koppling till HSA-tjänsten nyttjas i den webbapplikation som finns för administration av stödtjänsterna. Stödtjänsten själv nyttjar inte HSA-tjänsten.

Notera att RIV TA Tjänstekontrakt för HSA är under utveckling och ska användas vid nya integrationer mot HSA, se även [B1], AB-4.

R10

Testrapport


R11

Acceptanstestprotokoll


R12

RIV TA Referensapplikation -Java

http://www.rivta.se

R13

RIV TA Referensapplikation Microsoft

http://www.rivta.se


 • No labels