Innehållsförteckning

Revisionshistorik

Visa Revisionshistorik
VersionDatumFörfattareKommentar
1.0

Godkännande av dokumentet
1.01

 

Uppdatering av IP-adresser för Autentisering med SITHS eID
1.1

 

Förberedelser för IPv6 hos en av driftleverantörerna


1.2

 

Autentiseringstjänstskonsolidering, konnektivitetsmatris, felsökning slutanvändare mm
1.3

 

Christoffer JohanssonFörberedande information om nya sökvägar till Autentiseringstjänst, samt Utfärdandeportal för Mobilt SITHS och dess IdP
1.4

 

PU samt testportal (QA och PROD) IP#
1.5

 

Justering av sökväg för Direktanslutning av IdP till Autentiseringstjänst i TEST-miljö
1.51

 

Justering av sökväg för Direktanslutning av IdP till Autentiseringstjänst i QA-miljö
1.52

 

Justering av sökväg för Direktanslutning av IdP till Autentiseringstjänst i Produktionsmiljö
1.53

 

Justering av sökväg för klienter i produktion
1.54

 

Justering av länk till Swagger för Relying party API i TEST-miljö
1.55

 

Kompletterade med kommande IP-adresser för TEST-miljö
1.56

 

Kompletterade med kommande IP-adresser för QA/Prod-miljö
1.57

 

Förtydligande om att kunder ska öppna för hela nätverkssegmenten.
1.58

 

Lade till ytterligare IP-adresser som kommer att användas för mTLS i IdP:n från hösten 2023.
1.60

Lade till IP-adresser och FQDN för samtliga tjänster
1.61

 

Lade till datum då secure-endpoints/domännamn för IdP:n kommer att byta IP-adress under september för respektive miljö. Dvs. de domännamn som används för autentiseringsmetoden "SITHS-kort på denna enhet", närmare bestämt Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

1.62

 

Justerade datum får TEST-miljön kommer få ny IP-adresser för mTLS till 31/5-2023


1. Inledning

Ineras tjänster för Identitet och åtkomsthantering (IAM-tjänster), Personuppgiftstjänsten och Spärrtjänsten finns tillgängliga både på Sjunet och Internet med samma instanser och adresser, så kallad multi-homing.

Med IAM-tjänster avses:

 • IdP
 • Autentiseringstjänst SITHS
 • Utfärdandeportal för Mobilt SITHS

Detta gör att kunder som har en Sjunetuppkoppling behöver vara extra noggranna med att tänka över sina trafikmönster vid integration mot Ineras IAM-tjänster eller anställda som administrerar spärrar i den nationella tjänsten.

Kunder med Sjunetuppkoppling ska ha tagit del av avsnitten om:

2. Nätverksinställningar

Nedan hittar du information om om vilka Domännamn, IP-adresser, Subnät, Portar och protokoll som används samt en konnektivitetsmatris

Proxy och TLS-inspektion

Ineras IAM-tjänster är inte tänkta att användas via verktyg för inspektion av nätverkstrafik, t ex. proxy, TLS-inspektion eller annan teknik som riskerar att manipulera/påverka anropen från SITHS eID apparna till Autentiseringstjänsten och Utfärdandeportalen.

Om ni använder detta och stöter på problem är rekommendationen att vitlista domännamn och IP-adresser för aktuell miljö.

För information om Nätverksinställningar för SITHS i samband med Utfärdande av certifikat till smarta kort och Mobilt SITHS, samt för information om spärrkontroll för certifikat, se: Nätverksinställningar för SITHS

2.1. Konnektivitet

 • Användarnas SITHS eID-klienter behöver kunna kommunicera med Autentiseringstjänsten och Utfärdandeportalen.
 • För att kunna utfärda/administrera Mobilt SITHS eID så måste användarnas browser kunna komma åt Utfärdandeportalen samt den instans av Ineras IdP som Utfärdandeportalen använder sig av för autentisering.
 • Organisationer som sitter på Sjunet och internet samtidigt behöver välja över vilket nät och hur trafiken skall routas (se avsnitt sjunet)

Detta kan sammanfattas på matrisform.

Kommunikation behövs mellan..eID klientAutentiseringstjänstUtfärdandeportalBrowserIneras IdPLokal IdP
eID klient
jaja


Autentiseringstjänst SITHSja


jaja
Utfärdandeportalja

jaja
Browser

ja
ja
Ineras IdP
jajaja

Lokal IdP
ja2.2. IP-adresser

För att säkerställa funktionalitet ska ni för öppna för trafik från hela nätverkssegmenten nedan.

2.2.1. IPv4

 • 82.136.182.0/24
 • 82.136.183.0/24 

2.2.2.  IPv6

 • 2a01:58:6106::/48

2.2.3. IP-adresser per miljö

IP-adresser per miljö och tjänst
MiljöTjänstDomännamnAdress (IPv4)Ny adress från hösten 2023Adress (IPv6)
TESTIdP för autentisering

Landningssida

https://idp.ineratest.org


82.136.182.16mTLS

https://secure.idp.ineratest.org

https://secure0.idp.ineratest.org

https://secure1.idp.ineratest.org

...osv.

https://secure9.idp.ineratest.org

82.136.182.27Autentiseringstjänst SITHS för autentisering med SITHS eID-apparna

Anslutande SITHS eID-app

https://authservice.test.siths.se


82.136.183.38

Anslutande IdP

https://secure-authservice.test.siths.se

82.136.183.40

Testportalhttps://test.idp.ineratest.org82.136.182.16

Personuppgiftstjänstens användargränssnitt

https://pu.ineratest.org

https://ws.pu.ineratest.org

https://api.pu.ineratest.org

82.136.182.17

Spärradministration

https://sparradmin.ineratest.org

https://ws.sparradmin.ineratest.org

https://ws.sparrtjanst.ineratest.org

82.136.182.18

Samtyckestjänst

https://samtyckestjanst.ineratest.org

https://ws.samtyckestjanst.ineratest.org

82.136.182.19

Loggtjänst

https://loggtjanst.ineratest.org

https://ws.loggtjanst.ineratest.org

82.136.182.20

QAIdP för autentisering

Landningssida

https://idp.ineraqa.org

82.136.182.9mTLS

https://secure.idp.ineraqa.org

https://secure0.idp.ineraqa.org

https://secure1.idp.ineraqa.org

...osv.

https://secure24.idp.ineraqa.org

82.136.182.9

From 12/9-2023:

82.136.182.29


Autentiseringstjänst SITHS för autentisering med SITHS eID-apparna

Anslutande SITHS eID-app

https://authservice.qa.siths.se


82.136.183.71

Anslutande IdP

https://secure-authservice.qa.siths.se

82.136.183.72

Testportalhttps://test.idp.ineraqa.org82.136.182.9

Personuppgiftstjänstens användargränssnitt

https://pu.ineraqa.org

https://ws.pu.ineraqa.org

https://api.pu.ineraqa.org

82.136.182.21

Spärradministration

https://sparradmin.ineraqa.org

https://ws.sparradmin.ineraqa.org

https://ws.sparrtjanst.ineraqa.org

82.136.182.23

Samtyckestjänst

https://samtyckestjanst.ineraqa.org

https://ws.samtyckestjanst.ineraqa.org

82.136.182.22

Loggtjänst

https://loggtjanst.ineraqa.org

https://ws.loggtjanst.ineraqa.org

82.136.182.24

PRODIdP för autentisering

Landningssida

https://idp.inera.se

82.136.182.2mTLS

https://secure.idp.inera.se

https://secure0.idp.inera.se

https://secure1.idp.inera.se

...osv.

https://secure24.idp.inera.se

82.136.182.2

From 26/9-2023:

82.136.182.3


Autentiseringstjänst SITHS för autentisering med SITHS eID

Anslutande SITHS eID-app

https://authservice.siths.se


82.136.183.103

Anslutande IdP

https://secure-authservice.siths.se

82.136.183.104

Testportalhttps://test.idp.inera.se82.136.182.2

Personuppgiftstjänstens användargränssnitt

https://pu.inera.se

https://admin-pu.inera.se

https://ws.pu.inera.se

https://api.pu.inera.se 

82.136.182.28

Spärradministration

https://sparradmin.inera.se

https://ws.sparradmin.inera.se

https://ws.sparrtjanst.inera.se 

82.136.182.25

Samtyckestjänst

https://samtyckestjanst.inera.se

https://ws.samtyckestjanst.inera.se

82.136.182.26

Loggtjänst

https://loggtjanst.inera.se

https://ws.loggtjanst.inera.se

82.136.182.31

2.3. Portar

 • 443
 • 80 (redirectas till https (443)

2.4. Transportkryptering

Allt trafik mot Ineras IAM-tjänster krypteras över HTTPS. För anrop mot vissa tjänster krävs Mutal TLS över HTTPS

2.4.1. TLS-protokoll

Lägsta TLS protokollversion som stöds är TLSv1.2

2.4.2. Cipher suites

Eftersom Ineras IAM-tjänster i dagsläget har två olika driftleverantörer har olika tjänster vissa variationer i vilka Cipher Suites som stöds.

Se Cipher Suites per protokoll och funktion genom att expandera nedan fält

Cipher Suites över TLSv1.2 - IdP, Autentiseringstjänst, Testsida för IdP, PUs samt Spärradministrationens gränssnitt
Cipher suite
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Cipher Suites över TLSv1.2 - Utfärdandeportal för Mobilt SITHS
Cipher suite
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256


Cipher Suites över TLSv1.3 - Utfärdandeportal för Mobilt SITHS
Cipher suite
TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLS_AES_256_GCM_SHA384
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

2.5. Sjunet

IAM-tjänsterna finns tillgängliga både på Sjunet och Internet med samma instanser och adresser, så kallad multi-homing. Detta gör att kunder som har en Sjunetuppkoppling behöver vara extra noggranna med att tänka över sina trafikmönster vid integration mot Ineras komponenter för Identitet- och åtkomsthantering

Visa information för kunder med Sjunetuppkoppling

2.5.1. Bakgrund

IP-adressblocken som omnämns under rubriken "Inledning" har historiskt funnits endast på Sjunet, och kan tidigare ha routats antingen via Internet eller Sjunet beroende på:

 • tidigare kommunikation från Sjunetförvaltningen om att alla dessa nät ska routas via Sjunet

 • tidigare kommunikation från Ineras Projekt, IdP- eller SITHS förvaltning om att 82.136.182.0/24 respektive 82.136.183.0/24 ska routas via Internet eller Sjunet beroende på hur man vill styra sina användares trafik vid inloggning till IdP:n

Beroende på hur er organisation routar dessa nät kommer ev. brandväggsöppningar att behöva utföras antingen i brandväggen för internet eller i brandväggen för Sjunet.

2.5.2. Åtgärder

 1. Bestäm om ni vill nå dessa komponenter via Internet eller Sjunet.

 2. Säkerställ att ni routar ovanstående adressblock rätt baserat på ovan val av routing

 3. Säkerställ att er trafik NAT:as bakom en IP-adress som matchar den routing ni väljer:
  1. Routing Sjunet → NAT bakom en Sjunet IP-adress
  2. Routing Internet → NAT bakom en Internet IP-adress

3. Webbadresser

3.1. Huvuddomäner

MiljöDomän
TEST

*.ineratest.org

*.test.siths.se

QA

*.ineraqa.org

*.qa.siths.se

PROD

*.inera.se

*.siths.se

3.2. Subdomäner

Varje subdomän inom Ineras komponenter för identitet- och åtkomsthanteringhar ett syfte som beskrivs nedan

Visa information om subdomäners syfte
TjänstSubdomänAnteckning
IdP för autentiseringidp.*
secure.idp.*Användarautentisering via mTLS och Net iD Enterprise
Utfärdandeportalen för Mobilt SITHS

mobiltsiths.*

Ska primärt nås via SITHS Mina sidor som hänvisar till rätt plats eftersom sökvägen kan ändras i framtiden.

IdP för Utfärdandeportalen för Mobilt SITHSidp.<miljö>.siths.se
Autentiseringstjänstauthservice.<miljö>.siths.se
secure-authservice.<miljö>.siths.se

Kommunikation via mTLS mellan IdP och Autentiseringstjänsten. Behövs endast för kunder som har en direktanslutning lokal IdP → Autentiseringstjänsten.

Testportaltest.idp.*
TjänstSubdomänAnteckning
Personuppgiftstjänstenpu.*Användargränssnitt för person- och kontajtuppgifter
Spärradministrationsparradmin.*Användargränssnitt för administration av spärrar inom patientdatalagen

3.3. Fullständiga adresser

Nedan finns en tabell över samtliga hostnamn/adresser som används av Ineras komponenter för identitet- och åtkomsthantering samt övriga tjänster

Visa fullständig adressinformation
MiljöIdP för autentiseringIdP för Utfärdandeportalen för Mobilt SITHSAutentiseringstjänstUtfärdandeportal för Mobilt SITHSTestportal
TEST

idp.mobiltsiths.ineratest.org

SITHS eID App → authservice.test.siths.se
IdP secure-authservice.test.siths.se

OBS! Nås primärt vis SITHS Mina sidor för TEST: https://minasidor.preprod.siths.se

Som hänvisar vidare till→ mobiltsiths.ineratest.org (kan komma att ändras i framtiden)

test.idp.ineratest.org

QA

idp.mobiltsiths.ineraqa.org


SITHS eID App → authservice.qa.siths.se
IdP secure-authservice.qa.siths.se

OBS! Nås primärt vis SITHS Mina sidor för TEST: https://minasidor.preprod.siths.se

Som hänvisar vidare till→

mobiltsiths.ineraqa.org (kan komma att ändras i framtiden)

test.idp.ineraqa.org

PROD

idp.mobiltsiths.inera.se


SITHS eID App → authservice.siths.se

IdP → secure-authservice.siths.se

mobiltsiths.inera.se

test.idp.inera.se

Övriga tjänster

MiljöPersonuppgiftstjänstenSpärradministration
TEST
QA

N/A

N/A
PROD

4. Sökvägar för API:er och metadata

4.1. Anslutning av tjänst eller IdP → Ineras IdP

För att i en egen tjänst möjliggöra legitimering av användare via Ineras IdP

4.1.1. Metadata för Ineras IdP

För e-tjänster eller lokala IdP:er som skall ansluta till IdP för autentisering.

 • SAML-metadata exponeras på /saml
 • OIDC-metadata exponeras på /oidc/.well-known/openid-configuration

4.2. Direktanslutning lokal IdP → Autentiseringstjänsten

För lokala IdP:er som skall ansluta direkt till Autentiseringstjänsten via Relying Party API enligt Anslutningsguide till Autentiseringstjänsten.

5. Integrationer mot externa system

5.1. IdP:ns integration mot HSA-miljöer

IdP interagrerar direkt mot HSA-katalogen för att hämta användarattribut, ej via den nationella tjänsteplattformen.


För Spärradministrationstjänstens integrationer, se Beroenden i tjänstens SAD

Personuppgifttjänstens gränssnitt har beroenden till IdP för slutanvändares autentisering samt för Skatteverkets tjänst Navet, se Översikten i tjänstens SAD.

6. Felsökningsguide

Innehåller en översikt och målgruppsanpassade felsökningsguider


 • DNS uppslag: Får klienten DNS-uppslag mot rätt IP-adresser? (Testet inkluderar ett DNS-namn från respektive subnät) 
 • Routing: Vilken väg tar trafiken (Sjunet/Internet)?
  Använd tracert för att se vilken väg trafiken tar:
  • tracert -d 82.136.182.2 (Om den i slutet passerar 10.9.34.6 så går trafiken över sjunet)
  • tracert -d 82.136.183.103 (Om den i slutet passerar 81.89.159.168 så går trafiken över sjunet)
  • tracert -d 82.136.182.4
 • NAT: Säkerställ att era klienter NAT:as bakom rätt adress beroende på vilken routing ni väljer så att trafiken hittar tillbaka
  • Routing Sjunet → NAT bakom en Sjunet IP-adress
  • Routing Internet → NAT bakom en Internet IP-adress
  • Om ni inte kan Source-routa och ha olika NAT-adresser för era olika Interna nät måste samtliga nät NAT:as bakom rätt IP-adress beroende på ert val av routing (Internet/Sjunet)
 1. Kan du inte logga in i etjänsten?
  1. har du provat från fler datorer?
   1. JA: felanmäl till din lokala IT support och hänvisa gärna till den sida du nu läser: Nätverksinställningar för tjänster inom identitet och åtkomst
   2. NEJ: prova gärna med annan dator
  2. Anges något servicefönster med beräknad användarpåverkan på www.inera.se/driftstatus/kommande-atgarder/ eller allmän driftstörning www.inera.se/driftstatus/ för etjänsten eller dess stödtjänster?
   1. JA: avvakta tills störningen/servicefönstret är avslutat
   2. NEJ: Kan du surfa till idp.inera.se eller  och få fram bilden:

    1. JA: Kan en kollega logga in i etjänsten?
     1. NEJ: kontakta Inera Support (inera@support.se) och ange problem med etjänsten
     2. JA: kontakta lokal katalogansvarig för att säkerställa att du har rätt medarbetaruppdrag, attribut i HSA etc
    2. NEJ: din organisations nätadministratörer behöver öppna brandväggar och/eller justera DNS. Felanmäl till din lokala IT support och hänvisa gärna till denna sida.
  3. Har du testat ditt eID på test.idp.inera.se och det fungerar där?
   1. JA: felet ligger troligen i den etjänst du försöker nå, om det är en etjänst från Inera, kontakta Inera Support (inera@support.se) och ange problem med etjänsten
   2. NEJ: problemet är ditt eID (mobilt eller på SITHS kort) och du behöver felanmäla till din lokala SITHS eller HSA förvaltning
 1. Erbjuds er eTjänst på Sjunet?
  1. JA: genomför vanliga informationsinsatser när tjänst finns på ny IP adress
  2. NEJ: Sitter vissa/alla av eTjänstens slutanvändare i organisation med Sjunet?
   1. Genomför tester innan övergång till IdP:n i så breda (geografiskt spridda) organisatoriska enheter som möjligt för att i god tid fånga och hantera de användargrupper på nätsegment som har konntektivitetsproblem
   2. Eventuellt implementera loggning av konnektivitet och kontakta Säkerhetstjänsters förvaltning genom ett ärende till support@inera.se
 2. Fungerar autentisering i Testportalen (test.idp.inera.se)
  1. JA: felet ligger troligen etjänsten
  2. NEJ: problemet är den aktuella personenens eID:t (mobilt eller på SITHS kort) och behöver felanmälas till den lokala SITHS förvaltningarna (IT support)
 1. Kontrollera att portar öppnats och instruktioner följts i avsnitt Sjunet?
 2. Har organisationen olika routrar för Sjunet och internet? (d v s separat routing)?
  1. JA: Kontrollera routingtabell för 82.136.182.0/24 och/eller 82.136.183.0/24 (exponeras både på Sjunet och internet)
   1. Inera rekommenderar att ni routar trafiken över sjunet där ni har en högre tillgänglighetsgaranti
   2. Justera tabell / BGP
  2. NEJ: Kontrollera routingtabell för 82.136.182.0/24 och/eller 82.136.183.0/24 (exponeras både på Sjunet och internet)
   1. Båda routrarna bör få näten annonserade till sig - alternativt static/default route
   2. Justera tabell / BGP
 3. Har organisationen brandväggsregler som begränsar TCP trafik på portarna 80 eller 443 mot internet? Öppna dessa efter behov och nät
 1. Har ni brandväggsregler som begränsar TCP trafik på portarna 80 eller 443 mot internet?
  1. JA: Öppna dessa mot 82.136.182.0/24 och/eller 82.136.183.0/24
 2. NEJ: Om klienter på aktuella nät för slutanvändare besöker idp.inera.se och idp.ineratest.org (eller motsvarande tjänsts adress/miljö) i webbläsare ser de då "404"?

  1. NEJ: Kontrollera att portar öppnats och instruktioner följts i avsnitt Sjunet?
 3. JA: Kommunikationen med Ineras IdP och andra Ineratjänster fungerar

Översikt: tre olika nätscenarier för slutkund

Under uppdatering

Dessa bilder är under arbete att bli mer generella för alla tjänster och komponenter


Fullständigt fråga-svarsträd