Innehåll:


Viktigt

Viktig information till alla e-tjänster anslutna till IdP


Bakgrund

All SITHS-kortinloggning med hjälp av både gamla och nya IdP:n har hittills efter dispens från Sambi setts som likvärdiga oavsett utgivningssätt. Sättet ett SITHS-kort är utgivet på styr vilken tillitsnivå det anses ha. Nivåerna kallas Level of Assurance (LoA) och kommer härefter kallas LoA-nivå.

Med lanseringen av SITHS e-id har LoA-nivån på SITHS-korten förtydligats genom att denna ingår i namnet på kortets certifikat. Till exempel är ett SITHS e-id-kort med certifikatet SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1 är ett kort utgivet med högsta använda tillitsnivå LoA 3 medan SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1 är utgivet med lägre tillitsnivå LoA 2 utgivet med rutiner för utlämnande av reserv- och crossborder-kort.

Hittills har alltså all lyckad SITHS-kortinloggning resulterat i en SAML-biljett med tillitsnivå LoA 3. Förändringen när dispensen löper ut betyder att IdP kommer att börja rapportera SITHS-kortets verkliga tillitsnivå i, bland annat, den utställda SAML-biljetten. Notera att gamla, ej uppgraderade SITHS-kort (inklusive eventuella s k "mjuka" certifikat av typen SITHS Type 3 CA v1 PP som ibland används i automatiska tester) kommer att betraktas som LoA 2.


Tidsplan för förändringen

DatumMiljö

 

TEST/QA

 

TEST/QA Funktionscertifikat (för t ex autotester) utvärderas till LoA2

 

PRODUKTION


Testkort

Notera att även testkort utgivna av SITHS Type 1 CA v1 PP kommer att bli LoA 2 fr.o.m 1:a oktober 2020.

Vad behöver e-tjänsterna göra?

Den första frågan förvaltningen av en e-tjänst måste reda ut är vilka krav på LoA-nivå som gäller för inloggning i den aktuella e-tjänsten. Får man logga in med reserv/crossborder-kort LoA 2 eller krävs den högsta använda LoA-nivån 3?

Den andra frågan är hur e-tjänsten vill kontrollera att inloggningen sker med ett SITHS-kort med tillräckligt hög tillitsnivå. Gör man det genom att evaluera utställd biljett och därmed sköta behörighetsstyrningen själv eller vill man att IdP:n ska rapportera misslyckad inloggning genom att i anropet till IdP:n (AuthRequest→ RequestedAuthnContext) ange vilken/vilka LoA-nivåer som e-tjänsten kräver för en lyckad inloggning?

1. Varje förvaltning av en e-tjänst ansluten till IdP ombeds att se över ifall den anger LoA-nivå i sitt AuthRequest (eller motsvarande filtrering av claim/scope inom OIDC)  och fundera på om detta fungerar med e-tjänstens krav på LoA-nivå när reservkort och gamla, ej uppgraderade, SITHS-kort börjar att rapporteras som LoA 2 enligt tabellen nedan. 

Observera att ifall en SP till exempel accepterar både LoA 2 och LoA 3 och vill ange detta i sitt AuthnRequest så måste båda skickas med då IdP endast har stöd för exakt jämförelse av tillitsnivå (detta då SAMBI ställer det som tekniskt krav).

image2020-2-14_14-28-58.png

Ett tillvägagångssätt att ta reda på en e-tjänsts AuthnRequest finns beskrivet i FAQ #28. Motsvarande för OIDC (jwt) i FAQ #29.

2. Varje förvaltning av en e-tjänst ansluten till IdP ombeds att se över ifall

a) den begär attributet (urn:sambi:names:attribute:levelOfAssurance eller acr i OIDC fallet) för LoA-nivå i sitt metadata och därmed i SAML/JWT-biljetten och

b) fundera på om detta attribut evalueras av e-tjänsten och - i sådana fall om detta fungerar med e-tjänstens krav på LoA-nivå när reservkort och gamla, ej uppgraderade, SITHS-kort börjar att rapporteras som LoA 2 enligt tabellen nedan.


Se även avsnittet om Tillitsnivå (LoA) i Anslutningsguide till IdP


SITHS-kort och eventuell ny LoA-nivå

Följande tabell visar på vilka typer av kort/certifikat IdP stödjer och vilken LoA-nivå som kommer att rapporteras i och med förändringen.

Utfärdare

LOA

OID-värde i Certifikatsprinciper

Kommentar

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

TEST SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

3

1.2.752.74.8.502
1.2.752.74.8.503
1.2.752.74.8.506
1.2.752.74.8.507
1.2.752.74.8.509

502 - Ordinarie nyutgivet kort
503 - Reservkort LoA 3
506 - Distansuppgraderat kort
507 - Tilläggscertifikat
509 - Reservkort LoA 3, förlängt av användare via självservice.

SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

TEST SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

2 (3)1.2.752.74.8.504

Certifikat för mobil autentisering.

Hanteras som LoA 2 tills utfärdandeprocesssen har certifierats som LoA 3 av DIGG.

21.2.752.74.8.510Certifikat för mobil autentisering, temporär produktionsmiljö.

SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1

TEST SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1

21.2.752.74.8.501
1.2.752.74.8.508

501 - Reservkort LoA 2
508 - Reservkort "Crossborder" 

SITHS CA Crossborder

SITHS CA CrossBorder TEST v3

2NAGamla SITHS "Crossborder"

SITHS Type 1 CA v1

SITHS Type 1 CA v1 PP

2NA

Gamla, ej e-id-uppgraderade SITHS-kort oavsett utgivare (SIS, SITHS, lokalt utgivna, företagskort e.t.c).

Kända typer och dess kortnummerserie:

SITHS - SIS: 9752 XXXX 357
SITHS Reservkort: 9752 XXXX 957
SITHS VGR-utfärdade kort: 9752 XXXX 854
SITHS Skåne-utfärdade kort: 6280 8335 54 *
Företagskort med eget utfärdarnummer: 9752 XXXX 857

SITHS Type 3 CA v1 PP2NAFunktionscertifikat med kopplat testpersonpost i HSA Integrationsmiljö för bl a autotesterFör frågor kontakta Ineras Support

  • No labels