Ineras lösning för åtkomstbegränsning av journaldata enligt patientdatalagen innehåller dels ett administrationsgränssnitt för spärradministratörer och dels en databas med webbservicegränssnitt för nationell replikering. Delen för spärradministratörer kallas från och med lanseringen av den omskrivna tjänsten för Spärradministration och är den del som tidigare ingick i Lokala Säkerhetstjänster. Den nationella tjänsten för replikering kallas från och med lanseringen av den omskrivna tjänsten för Nationella Spärrtjänsten och fortsätter att fungera som nationellt nav för rikets alla spärrar i syfte att fylla kraven på spärrhantering i nationell sammanhållen journalföring.


Adresser

Produktion: https://sparradmin.inera.se

Test: https://sparradmin.ineratest.org (kräver särskilt SITHS-kort för testmiljöer)Innehåll

 

Översikt


Figur: Tjänsterna för Spärradministration replikerar sina spärrar till den Nationella Spärrtjänsten där en kopia av spärren hålls.
System i behov att kontrollera spärrar gör detta genom olika WS-kontrakt, beroende på strategi, i den Nationella Spärrtjänsten.

  • No labels