Tjänsten Spärradministration är den del inom Ineras lösning för åtkomstbegränsning av journaldata enligt patientdatalagen som tillhandahåller ett webbgränssnitt där Spärradministratörer kan hantera patienters spärrar. Tjänsten exponerar även ett antal webbservice-metoder för hantering, hämtning och kontroll av patienters spärrar. 

Spärradministratörer når tjänsten genom att surfa in på https://sparradmin.inera.se som kräver inloggning med SITHS-kort och särskilda egenskaper i HSA.  • No labels