Den Nationella Spärrtjänsten är den tjänst som håller de nationellt replikerade spärrarna som används av lokala spärradministrationstjänster för att replikera lokala spärrar samt av system som NPÖ och Cosmic som behöver kontrollera ifall en informationsmängd är spärrad.

Tjänsten tillhandahåller ett antal ett antal webbservice-metoder enligt RIV för hantering, hämtning och kontroll av patienters spärrar men erbjuder inget publikt webbgränssnitt.

Se Ineras hemsida för mer information och hur man ansluter till Nationella Spärrtjänsten.


Innehåll


  • No labels