Säkerhetstjänster släpper en ny release av IdP:n den 16 januari 2021. Den nya versionen kommer bland annat att ha stöd för nya autentiseringsmetoder och elektronisk underskrift, som för närvarande utvecklas inom SITHS.

Som en konsekvens av releasen kommer slutanvändare att mötas av förändringar i användargränssnittet vid dialogen för autentisering. Den grafiska profilen som används överensstämmer med övriga användargränssnitt som används i lösningen för Mobilt SITHS och följer EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Den nya versionen är helt bakåtkompatibel och e-tjänster som idag är anslutna till IdP:n behöver inte göra någon anpassning. Vi rekommenderar dock att ni gör regressionstester när IdP:n blir tillgänglig i Ineras testmiljö i början av november 2020. Det är också bra om ni informerar era användare om det nya utseendet av användardialogen.

Ytterligare detaljer om releasen, inklusive utformning av den nya användardialogen och den nya funktionaliteten, kommer i nyhetsbrev efter sommaren.

  • No labels