Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Säkerhetstjänsters IdP (IdP från Inera) används i huvudsak av Ineras e-tjänster för autentisering men även av e-tjänster utanför Inera. Säkerhetstjänsters IdP ändrar nu hur tillitsnivåer (LoA, Level of Assurance) förmedlas till e-tjänsterna. Många e-tjänster som använder Säkerhetstjänsters IdP påverkas.

Nuläget

Alla certifikat på SITHS-kortet tolkas idag av Säkerhetstjänsters IdP som LoA3. Det betyder i praktiken att det går att använda alla befintliga SITHS-kort för autentisering i e-tjänster som använder Säkerhetstjänsters IdP.

Efter förändringen

Gamla SITHS-kort som är uppgraderade med SITHS e-id certifikat kommer att kunna användas för att autentisera sig mot e-tjänster som kräver LoA3. Samma sak gäller nya SITHS e-id kort med LoA3 certifikat. 

Under Mer information, finns mer detaljerad information om LoA-nivåer och hanteringen av samtliga SITHS-kort och certifikat samt en översiktlig tidplan via nyhetsbrevet från Identifieringstjänst SITHS.

Förändringen var planerad att genomföras 1 juni, men har nu senarelagts till 18 januari 2021 på grund av den rådande situationen med Covid-19.

  • No labels