Innehållsförteckning

Revisionshistorik

VersionDatumFörfattareKommentar
1.0Innan 2023-06-19Etablering av revisionshistorik för nedladdningssidan
1.01

 

Förtydligande om rekommendation att stänga av Microsofts egen tjänst för certifikatpropagering för installationer av SITHS eID-app för Windows i MD-paketering. Från bör till SKA.
1.02

 

Lade tillbaka nedladdningslänkar för SITHS eID-app för Windows 2.0.8325 (Hotfix #1) pga. problem att används SITHS eID-app för Windows 2.0.8481 (Hotfix #2) på Windows Server och VDI-plattformar (Citrix och VMWare Horizon)

1. Nedladdning för Produktionsmiljö

Obligatorisk uppgradering

Från och med breddlanseringen av SITHS eID Portal krävs minst version 2.0.8481 av SITHS eID-appen för Windows.

Inloggning och konfiguration av SITHS eID Portal, samt legitimering och underskrift i andra tjänster kommer fortsatt att fungera med tidigare supporterad version.

Observera även att SITHS Admin och Mina sidor hos Telia är beroende av Net iD Enterprise för att fungera. Det är därför viktigt att installera rätt paket av SITHS eID-appen för Windows på datorer som används tillsammans med dessa tjänster (Inte MD-paketen).

Den kommande SITHS eID Portal som ska ersätta SITHS Admin kommer att fungera med valfri paketering av SITHS eID-appen för Windows.

Viktig information kring installation

 • Starta alltid om datorn efter avinstallation
 • Blanda inte paket:
  • Det går att byta till en nyare version inom samma paketering genom att bara uppgradera/installera det nyare paketet.
  • Vill man byta paket eller byta till en äldre version måste man: 1. Avinstallera, 2. Starta om datorn, 3. Installera det nya paketet
 • Eftersom SITHS eID-appen inte är lika "känd" som programvaror från Microsoft eller andra stora utvecklare. Kan det hända att ni måste göra vissa undantag på er klientmiljö för att det ska gå att ladda ner och/eller installera och köra SITHS eID-appen.


SITHS eID-versionSAC-versionNedladdningslänkFilstorlek och HashvärdeKommentarReleasedatumSista datum för support
2.0.8481.2850610.8.2701.0

SHA256:

DE8E674D4FA74D26228BDC05242D7691
C46EC14057A9FDA293622D47BFDDBA1D

Storlek

10 855 784 byte (10,86 MB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

 

Ej fastställt

SHA256:

3F3E861BD863A0DD3216CEE2A744633F
7664FC14D4631133E90E04BA1E0EC613

Storlek

40 223 416 byte (40,22 MB)

INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

 

Ej fastställt

2.0.8325.1749610.8.2452.0
SITHS eID-app för Windows - 2.0

SHA256:

A136920FAF6983F8A08467A96BC0DD3F
B900CCA44BF21D55B71A1B840CCE8483

Storlek

11 248 488 byte (10 984,8515625 KiB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

 

Förlängt tillsvidare i väntan på release av SITHS eID-app för Windows version 2.1 pga. problem på VDI (Citrix och VMWare Horizion) och Windows Server.

Notera dock vilka BUG:ar som finns i 2.0.8325 och som rättades i 2.0.8481, se: 2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

SHA256:

59FA3D6FAEDA83F6F8077F4946965F07
E1F524BAE3E949D240CC99BCC041F16F

Storlek

40 623 992 byte (39 671,8671875 KiB)

INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

Förlängt tillsvidare i väntan på release av SITHS eID-app för Windows version 2.1 pga. problem på VDI (Citrix och VMWare Horizion) och Windows Server.

Notera dock vilka BUG:ar som finns i 2.0.8325 och som rättades i 2.0.8481, se: 2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

1.1. Information om äldre versioner för produktionspaketeringar

SITHS eID-versionSAC-versionNedladdningslänkFilstorlek och HashvärdeKommentarReleasedatumSista datum för support
2.0.8306.1763010.8.2452.0SITHS eID-app för Windows - 2.0

SHA256:

F7A890F64C56DA88FAD387EE632E6883

D66A6DFB10EEE3CCF58E593B0E9D3075

Storlek

11 248 504 byte (10 984,8671875 KiB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

 

 

SITHS eID-app för Windows - MD - 2.0

SHA256:

5D7EF972236934277B9BE9492B16BD7D

C2F237B94D6AE1951221420AC1017639

Storlek

40 623 840 byte (39 671,71875 KiB)

INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

 

 

1.3.7956.2701)

Ej tillämpbar

SITHS eID-app för Windows - Net iD - 1.3.msi

SHA256:

4A4EBF37FAD4AFCF1BB61EAF13E635D4

38F90A94D22AE283A637B28708EECC6E

Storlek

4 079 616 byte (3984 KiB)


Kräver Net iD Enterprise

 

2. Övriga paketeringar

Paketeringar för:

 • Systemutvecklare, testare och systemförvaltare. Dessa paketeringar ger möjlighet att, i appen, byta vilken miljö (TEST, QA eller Produktion) som används.
 • IT-organisationer som bara vill hantera ett paket för flera användargrupper kan använda dessa paket och styra av miljöbytesfunktionaliteten för vissa användare som endast ska jobba mot Produktionsmiljö

2.1. Nedladdning av aktuella versioner för övriga paketeringar

TestmiljöSITHS eID-versionSAC-versionNedladdningslänkarFilstorlek och HashvärdeKommentarReleasedatumSista datum för support
TEST, QA och Produktion2.0.8481.28506
10.8.2701.0

SHA256:

9550D502DAA7D708A5E6876E5C7397B0
A843FBC8A2829D640B220D7113236A31

Storlek

10 869 592 bytes (10,87 MB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

 

Ej fastställt

SHA256:

755ADCBAE955D638FE2822F22E0932C0
FAAF3C0487902C479C4EC1C247497AF2

Storlek

40 237 848 bytes (40,24 MB)

INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

 

Ej fastställt

TEST, QA och Produktion2.0.8325.17496
10.8.2452.0

SHA256:

2A36D117EBF4BE9A334D9EB8E1840FBC
54EF39F81EC58F98F7ED122AF9B87766

Storlek

11 262 648 byte (10 998,6796875 KiB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

Förlängt tillsvidare i väntan på release av SITHS eID-app för Windows version 2.1 pga. problem på VDI (Citrix och VMWare Horizion) och Windows Server.

Notera dock vilka BUG:ar som finns i 2.0.8325 och som rättades i 2.0.8481, se: 2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

SITHS eID-app för Windows - MD-ENV

SHA256:

7D1A4C61B11BC519C790DAABECD1AD49
A923BA103BC9055398D2ADD50796C732

Storlek

40 638 656 byte (39 686,1875 KiB)

INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

 

Förlängt tillsvidare i väntan på release av SITHS eID-app för Windows version 2.1 pga. problem på VDI (Citrix och VMWare Horizion) och Windows Server.

Notera dock vilka BUG:ar som finns i 2.0.8325 och som rättades i 2.0.8481, se: 2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

2.2. Information om äldre versioner för övriga paketeringar

TestmiljöSITHS eID-versionSAC-versionNedladdningslänkarFilstorlek och HashvärdeKommentarReleasedatumSista datum för support
TEST, QA och Produktion2.0.8306.1763010.8.2452.0

SITHS eID-app för Windows – ENV

SHA256:

91442EFA25198CCC4D6D6FBD7D0AF093

BBA237C31546B6442BF2EDAB1CB048CD

Storlek

11 262 656 byte (10 998,6875 KiB)

Kompatibel med Net iD Enterprise

 

 

SITHS eID-app för Windows – MD-ENV

SHA256:

DB2D0FA5A008AC869C3DB93ECDE7E91E

894B8DBF929127650C9AACAC22A50AD6

Storlek

40 638 504 byte (39 686,0390625 KiB)


INTE kompatibel tillsammans med Net iD Enterprise

 

 

Test

1.3.7956.2701

Ej tillämpbar

TEST SITHS eID-app för Windows - Net iD - 1.3.msi

(Ej supporterad efter 2022-12-31, därav ingen nedladdningslänk)

SHA256:

7F313F5D23D2DAB2AF316C579CF75B25

724AEAAE65D0DD8C2DC356F723EDDF5E

Storlek

4079616 bytes (3984 KiB)

Kräver Net iD Enterprise

 

 

QA

1.3.7956.2701

Ej tillämpbar

QA SITHS eID-app för Windows - Net iD - 1.3.msi

(Ej supporterad efter 2022-12-31, därav ingen nedladdningslänk)

SHA256:

D739EE9C57CCCF11AF98F649AC2AD3F0

576823BAD784141CE2D64945513D1B8C

Storlek

4079616 bytes (3984 KiB)

Kräver Net iD Enterprise

 

2.3. Beskrivningar av olika paketeringar

Samtliga paket nedan stödjer följande funktioner i själva SITHS eID-appen:

 • Legitimering och underskrift med fristående underskriftstjänst med hjälp av autentiseringslösningen out-of-band i SITHS eID-appen
 • Upplåsning med puk-kod i SITHS eID-appen
 • Upplåsning med Mobilt SITHS eller vid fysiskt möte med id-administratör i SITHS eID-appen (endast kort utgivna från SITHS eID Portal)

Paketeringsnamn

Installationsfilens namn

Förklaring

Stödjer (tillägg)Stödjer INTE

SITHS eID-app för Windows


SITHS_eID_for_Windows-Setup-<version>.exe

Paketering för vanliga användare. Fungerar endast för Produktionsmiljöer.


 • Att kombineras med Net iD Enterprise
 • Legitimering med dubbelriktad TLS (mTLS).
 • Underskrift med särskilt underskriftscertifikat via plugin-integration

SITHS eID-app för Windows – MD

SITHS_eID_for_Windows-MD-Setup-<version>.exe

Paketering för vanliga användare. Fungerar endast för Produktionsmiljöer.

MD = Minidriver

 • Legitimering med dubbelriktad TLS (mTLS) med hjälp av SAC minidriver
 • Inloggning till Windows med hjälp av SAC minidriver
 • Upplåsning med puk vid Windows inloggningsskärm med hjälp av SAC Credential Provider
Kan INTE kombineras med Net iD Enterprise.
 • Underskrift med särskilt underskriftscertifikat via plugin-integration

SITHS eID-app för Windows – ENV

SITHS_eID_for_Windows-ENV-Setup-<version>.exe

Paketering för testare, systemutvecklare och förvaltare, samt annan personal som jobbar i flera olika driftsmiljöer.

ENV = Environment

 • Att kombineras med Net iD Enterprise
 • Byte av miljö mellan TEST, QA och Produktion
 • Legitimering med dubbelriktad TLS (mTLS).
 • Underskrift med särskilt underskriftscertifikat via plugin-integration

SITHS eID-app för Windows – MD-ENV


SITHS_eID_for_Windows-MD-ENV-Setup-<version>.exe

Paketering för testare, systemutvecklare och förvaltare, samt annan personal som jobbar i flera olika driftsmiljöer.

MD = Minidriver, ENV = Environment

 • Legitimering med dubbelriktad TLS (mTLS) med hjälp av SAC minidriver
 • Inloggning till Windows med hjälp av SAC minidriver
 • Upplåsning med puk vid Windows inloggningsskärm med hjälp av SAC Credential Provider
 • Byte av miljö mellan TEST, QA och Produktion
Kan INTE kombineras med Net iD Enterprise.
 • Underskrift med särskilt underskriftscertifikat via plugin-integration

3. Kompatibilitetskrav

2.0.8481 Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows

Under detta avsnitt listas:

 • supporterade versioner SITHS eID-appen för Windows
 • samt versioner för den plattform och hårdvara på vilken appen ska fungera.

För att få tillgång till rättningar krävs att supporterad hårdvara och mjukvara enligt listorna nedan används.

3.1.1. Versioner av SITHS eID-appen för Windows

Inera supporterar den:

 • senaste versionen av SITHS eID-appen för Windows
 • näst senaste versionen av SITHS eID-appen för Windows i 6 månader efter release av en nyare version

Vid felanmälan kan Inera komma att kräva att felet återskapas i någon av följande versioner:

Version av SITHS eID-appenUtgivningsdatumSista datum för support
2..0.8481

 

Ej planerat
2.0.8325

 

4 oktober 2023

3.1.2. Hårdvara

3.1.2.1. SITHS-kort

Följande SITHS-kort supporteras:

KortnamnProduktnummer

IDClassic 410

4XX

9XX

IDPrime SIS 840

5XX

IDPrime 940 SIS

6XX

7XX

3.1.2.2. Kortläsare

Vi rekommenderar att ni alltid använder senaste drivrutinerna från tillverkaren av respektive kortläsare.

För att använda appen tillsammans med SITHS eID på kort krävs en smartkortläsare. Merparten av alla kortläsare på marknaden och som som endast ansluts till en dator åt gången bör fungera. Nedan återfinns en lista över smartkortläsare som supporteras.

3.1.2.2.1. Kortläsare som läser kortet chip
 • Gemalto IDBridge K30
 • Gemalto IDBridge K50
 • Gemalto IDBridge CT30
 • Gemalto IDBridge CT40
 • OMNIKEY 5422
 • OMNIKEY Cardman 5422
 • OMNIKEY 3121
 • IDBridge CL3000 (EOS)
3.1.2.2.2. Kortläsare som läser kortets chip och har extern pin-pad
 • Gemalto IDBridge CT700

För kortläsare med extern pin-pad fungerar inmatning av pin-kod på den externa pin-paden endast:

  • för autentiseringslösningar baserade på mTLS-teknik. Dvs. med SITHS eID-app för Windows MD (SAC minidriver)
  • för SITHS 940-kort (dvs. kortprodukterna 6XX, 7XX)
   • 410- och 840-kort stöds INTE i dagsläget

3.1.3. Mjukvara

3.1.3.1. Operativsystem

Vi ämnar följa rekommendationerna i eKlients kravbibliotek gällande vilka versioner av Windows som ska stödjas. När Microsoft släpper en ny release är målet att ha testat stödet för denna inom 6 månader.

OBS! Vi supporterar endast de versioner av Windows som Microsoft själva supporterar. Nedan följer länkar till Microsofts livscykelplaner för Windows:


Autentiseringslösning: Applikation

Out-of-band: SITHS eID-appen

Dubbelriktad TLS (mTLS): SAC minidriver som installeras via paketen för SITHS eID-app för Windows MD

Operativsystem (endast 64-bitar)Klient

Windows 11 upp till 22H2

X

X

Windows 10 upp till 22H2

X

X*
Server
Windows Server 2022
X
Windows Server 2019
X
Windows Server 2016
X
Windows Server 2012 och 2012R2
X**

* - SAC minidriver släpptes innan Windows releasen tillgängliggjordes. Support ges, men ev. behov av rättningar som beror på version av Windows kommer först släppas i en senare version av SAC

** - SAC supporteras på Windows Server 2012 and 2012R2 enligt Thales release notes, men då det saknas en certifiering för SITHS äldre kortprodukter fungerar inte installationen så som den ser ut inom SITHS eID-app för Windows utan användare accepterar insallation av ej signerade drivrutiner. Detta påverkar möjligheten att installera SITHS eID-app för Windows i MD-paketering på Windows Server 2012 och 2012R2 som tyst installation.

3.1.3.2. Webbläsare

Följande webbläsare supporteras så länge den version som används också supporteras av tillverkaren av respektive webbläsare:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox

Inbäddade webbläsare samt ev. andra webbläsare kan behöva anpassningar för att stödja anpassade browser-scheman som används för att autostarta appen. För SITHS eID-appen används siths://.

Se mer information här: SITHS eID Appväxling - Exempel för inbäddade webbläsare

4. Installation

Se även den tekniska dokumentationen på Thales sidor om du söker:

 • Inställningar som kan göras för Thales Safenet Authentication Client (SAC) - Se "Administrator guide"
 • Information om kompatibilitet för kortläsare och operativsystem för SAC minidriver i MD-paketeringarna av SITHS eID-appen för Windows - "Se Release Notes"
 • ADMX/ADML-filer som kan användas för styrning av inställningar för SAC minidriver via Grupp principer (GPO)

Under rubrikerna nedan har vi lyft fram några av de vanligaste inställningarna som man behöver förhålla sig till vid installation, användning och för konfiguration av SITHS eID-appen och SAC.

4.1. Detaljerad information om installation

4.1.1. Certifikatinläsning för MD-paketering

För optimal hantering av autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) ska Microsofts egen certifikatpropageringstjänst stängas av. OM den inte stängs av kan användare uppleva problem med att tidigare användares certifikat dyker upp som valbara på datorer som delas med andra användare. Dessa certifikat kan dock inte användas även om de kan väljas eftersom det privata nyckelmaterialet ligger på ett SITHS-kort som inte finns kvar i en kortläsare ansluten till datorn. Orsaken är att Windows egen tjänst bara lägger till certifikat, men inte har någon logik för att raderas dem när kortet avlägssnas från kortläsaren.

Avstängning av denna tjänst görs med fördel med hjälp av Microsoft grupp principer (GPO). 

Grupp-principen hittas här: Computer Configuration\Administrative templates\Windows Components\Smartcard

Följande inställningar ska inaktiveras:

 • Activate certificate propagation from smartcard
 • Activate root certificate propagation from smartcard

Även Microsofttjänsten CertPropSvc inaktiveras

4.1.2. Installationsparameterar

Installationspaketet för appen levereras endast som en .exe fil. Detta beror på att att denna installation i sin tur består av ett antal MSI-paket från Ineras olika leverantörer. Installationspaketet stödjer ett antal flaggor som kan användas om installationen ska köras via en kommandotolk eller som en oövervakad installation. Vilka installationsflaggor som finns kan visas genom flaggan /?.

Exempel: <installationsfilensnamn> /?

4.1.3. Oövervakad/Tyst installation

Kan genomföras genom installationsflaggorna /quiet eller /passive

4.1.3.1. Varning om att lita programvara från Thales DIS

Från och med version 2.0.8481 av SITHS eID-appen för Windows (som använder SAC minidriver 10.8.2701) får man INTE längre denna varning.

För äldre versioner av SITHS eID-appen för Windows i MD-paketering (SAC minidriver) måste man för tyst installation installera tillit till Thales kodsigneringscertifikat.

Se rubriken Installera tillit till Thales kodsigneringscertifikat för information om hur tillit installeras

Varningen kommer från hur Windows hanterar installation av drivrutiner som inte är certifierade av Microsoft. Drivrutinerna från Thales som används för autentiseringslösningen Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) är ännu inte certifierade av Microsoft. För användare som gör denna installation manuellt kan man gå vidare genom att välja "Installera" i användardialogen nedan.

Valet i rutan "Lita alltid på programvara från Thales DIS CPL USA, Inc." avgör huruvida tillit till Thales kodsigneringscertifikat ska installera permanent på aktuellt dator eller om datorn endast ska lita på certifikatet för den pågående installationen.

Installera tillit till Thales kodsigneringscertifikat 

För att kunna genomföra en oövervakad installation av behöver Thales kodsigneringscertifikat vara betrott på de datorer där SITHS eID i MD-paketering ska installeras. Thales kodsigneringscertifikat publiceras som en del av releasen och återfinns.

OBS! Säkerställ att installation av tillit sker i datorns certifikatslagring och INTE i användarens certifikatlagring. Certifikatet behöver installeras i datorns certifikatlagring under "Betrodda utgivare/Trusted publishers".

Här kan du Ladda ner Thales kodsigneringscertifikat

Tillit till dessa certifikat kan med fördel installeras med Microsoft grupp principer (GPO).

4.1.3.2. Firefox

Vid tyst installation på klientdatorer med webbläsaren Firefox får man två olika beteenden för Autentiseringslösningar baserade på mTLS beroende på om webbläsaren är öppen när den tysta installationen körs:

 • Firefox öppen:
  • certifikatval hanteras av Firefox.
  • pin-dialog hanteras av Windows. 
 • Firefox stängd
  • certifikatval hanteras av Firefox.
  • pin-dialog hanteras av Firefox.

Dessa olika beteenden beror på att SAC PKCS#11 inte kan installeras om Firefox är öppen när den tysta installationen körs.

4.1.3.3. Avinstallation

Vid tyst avinstallation gäller det att tänka på att användarens dator måste startas om innan appen installeras på nytt.

Detta beror på att avinstallationen tar bort viktiga filer från datorn vid nästa omstart. Har man då redan installerat appen på nytt kommer viktiga filer att tas bort vid omstart och göra att appen inte kommer gå att använda.

4.2. Konfiguration efter installation

Efter installation kan vissa inställningar i Windowsregistret göras för att justera hur SITHS eID-appen och SAC ska fungera.

4.2.1. Paketeringar som innehåller SAC minidriver (MD-paketen)

Detta avsnitt gäller endast för autentiseringslösningar baserade på Dubbelriktad TLS (mTLS) och därmed de paket av SITHS eID-Windowsapp som innehåller SAC minidriver. Se mer information om hur certifikat läses från SITHS-kortet till datorn och de två olika autentiseringslösningarna på denna sida: Inläsning av SITHS-kort på Windows

Följande inställningar kan även justeras med hjälp av de ADMX/ADML-filer som finns publicerade på Thales sidor för respektive version av SAC

4.2.1.1. Aktivera "PIN-SSO"

Vid installation kommer användarens pin-kod för legitimering att "cachas" av SAC minidriver för att användaren inte ska behöva ange sin pin-kod upprepade gånger.

Följande konfiguration i Windowsregistret styr denna timeout och är som standard konfigurerad till att PIN-SSO är Aktiv:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\SafeNet\Authentication\SAC\GENERAL

DWORD: SingleLogon value=2

PIN-SSO nollställs automatiskt när:

 • Den timeout som kan definieras enligt rubriken nedan uppnås, se Hantera timeout för SSO
 • Datorn startas om
 • När användaren drar ut sitt SITHS-kort ur kortläsaren

För att stänga av detta beteende justeras registervärdet enligt nedan

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\SafeNet\Authentication\SAC\GENERAL

DWORD: SingleLogon value=0 (SSO AVSTÄNGD)


Om ni lägger till ovan nämnda registervärden under ALLA användarprofiler på datorn (HKEY_CURRENT_USER) med hjälp av Grupprinciper/Group policies (GPO:er) i er miljö kan ni få PIN-SSO att nollställas även vid:

 • Strömsparläge/Viloläge
 • Låst användarsession

Möjliga värden för denna inställning är:

 • 0 - SAC begär pin när det behövs
 • 1 - SAC använder PIN-SSO för applikationer som använder Microsoft CAPI/CAPI2
 • 2 - SAC använder PIN-SSO för applikationer som använder Microsoft CAPI/CAPI2 och PKCS#11

4.2.1.2. Hantera timeout för PIN-SSO 

Vid installation kommer cachningen av användarens pin-kod att upphöra efter en given tid

Följande konfiguration i Windowsregistret styr denna timeout och är som standard konfigurerad till en timeout om 4h:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\SafeNet\Authentication\SAC\GENERAL

DWORD: SingleLogonTimeout value=14400 (timeout i sekunder --> dvs 4h)

För att ändra detta beteende justeras registervärdet enligt nedan:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\SafeNet\Authentication\SAC\GENERAL

DWORD: SingleLogonTimeout value=<ange timeout i sekunder>

Utöver denna timeout nollställs pin-SSO när:

 • Datorn startas om
 • När användaren drar ut sitt SITHS-kort ur kortläsaren

4.2.1.3. Stäng av installation av rotcertifikat

Från och med version 2.0.8481 av SITHS eID-appen för Windows (som använder SAC minidriver 10.8.2701) är denna funktion avstängd som standard.

För tidigare versioner av MD-paketen kommer SAC minidriver som standard att vilja installera tillit till rotcertifikat som finns på SITHS-korten på användarens dator. Denna funktion kan stängas av genom att skapa nedan registernyckel.

Rotcertifikat fanns på SITHS-korten för 410-korten (produkter vars produktnummer börjar med "4" eller "9" (4XX resp. 9XX).

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SafeNet\Authentication\SAC\CertStore\
DWORD: PropagateCACertificates value=0 (Installation inaktiverad)

Möjliga värden för denna inställning är:

 • 0 - SAC försöker inte installera tillit till rotcertifikat från SITHS-kortet på användarens dator
 • 1 - SAC försöker installera tillit till rotcertifikat från SITHS-kortet på användarens dator

4.2.1.4. Aktivera loggning för Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) - SAC minidriver

Aktivera endast loggning när du försöker återskapa felet och ska ta ut en logg att skicka in till supporten. Detta eftersom loggningen skriver stora mängder loggar.

 1. Töm mappen C:\Windows\Temp\eToken.log på eventuella gamla loggfiler
 2. Skapa en registernyckel vid namn Log
 3. På följande plats i Windows-registret: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SafeNet\Authentication\SAC
 4. Under registernyckeln Log skapas följande registervärden som 32-bitars värde (DWORD)
  1. Enabled = 1
   1. 0 - Loggning avstängd
   2. 1 - Loggning startad
 5. Starta om datorn för att börja fånga loggar
 6. Återskapa felet
 7. Stäng av loggning igen genom att sätta Enabled= 0
 8. Starta om datorn
 9. Loggfilerna samlas i mappen C:\Windows\Temp\eToken.log på datorn
 10. Spara mappen eToken.log som en zip-fil och bifoga den till ärendet
  1. Om filen blir stor kan vi behöva be Thales skapa en länk för uppladdning av filen. Denna kommer då att skickas direkt till den kontaktperson som skapade ärendet hos Inera support.

Övriga registervärden för logginställningar:

 1. När loggning aktiverats kommer följande även följande defaultvärden användas.  Dessa kan justeras via egna 32-bitars värden (DWORD), men vi rekommenderar att ni låter dem vara kvar på default.
  1. Days = 1
   1. Antal dagar som loggen skapas
  2. MaxFileSize = 2000000 (2Mb)
   1. Maxstorlek för respektive loggfil i mappen eToken.log
 2. Registervärdet TotalMaxSize = 20000000 (20 miljoner = 20Mb) kan skapas för att styra den totala maxstorleken på hela mappen eToken.log. Observera dock att denna inställning kan medföra att äldre loggar som behövs vid felsökning kan komma att skrivas över av nyare loggar.
  1. Maximal filstolek på hela mappen eToken.log

4.2.1.5. Loggning för Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) med SAC minidriver i Windows loggbok (event viewer)

 1. Skapa värdet EnableLogEvents som ett 32-bitars värde (DWORD)
 2. På följande plats i Windows-registret HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SafeNet\Authentication\SAC\General
 3. Dessa syns sedan i Windows Event Viewer i loggen Application med Source=SAC

4.2.1.6. För organisationer som inte använder AD-inloggning med SITHS eID på kort

OM ni inte använder AD-inloggning kan denna funktionalitet stängas av via följande registerinställningar

4.2.1.6.1. Inaktivera upplåsning med PUK (Lås upp PIN) vid Windows inloggningsskärm

Skapa ett REG_DWORD i underföljande registernyckel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{673FACBC-6DF0-425b-B558-48DF53E95EC3}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{673FACBC-6DF0-425b-B558-48DF53E95EC3}
DWORD: Disabled value=1 (Döljer valet att låsa upp ett blockerat kort med PUK-koden. Menyvalet vid namn "Lås upp PIN")

Möjliga värden för denna inställning är:

 • 1 = Valet att låsa upp med puk är dolt
 • 0 = Valet att låsa upp med puk syns

4.2.1.6.2. Inaktivera valet för användaren att logga in med smartkort vid Windows inloggningsskärm

Skapa ett REG_DWORD i underföljande registernyckel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{8FD7E19C-3BF7-489B-A72C-846AB3678C96}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\Credential Providers\{8FD7E19C-3BF7-489B-A72C-846AB3678C96}
DWORD: Disabled value=1 (Döljer valet för smartkort)

Möjliga värden för denna inställning är:

 • 1 = Valet att logga in med smartkort är dolt
 • 0 = Valet att logga in med smartkort syns

4.2.2. SITHS eID-appen

Vid installation av ENV-paketen kan miljöbytesfunktionaliteten inaktiveras och appen styras mot en specifik miljö via Windowsregistret.

För att göra detta behöver:

 • Nedan 2st registervärden justeras
 • Appen startas om eller refreshas genom tangentbordsknappen F5 efter att värdena har ändrats

4.2.2.1. Stäng av miljöbyte

Möjliga värden:

 • True - Tillåter miljöbyte
 • False - Tillåter inte miljöbyte

Exempel för hur man stänger av miljöbytesfunktionaliteten genom att ändra följande strängvärde under HKLM.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inera\AuthenticationClient\LocalConfiguration
String: AllowConfigurationChange value=False

4.2.2.2. Styr standardmiljö

För att ändring av detta registervärde ska innebära byte av miljö måste HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inera\AuthenticationClient\LocalConfiguration\[AllowConfigurationChange] vara satt till False

Möjliga värden:

 • Test
 • QA
 • Produktion

Exempel för hur man styr appen att alltid gå mot Produktionsmiljön genom att ändra följande strängvärde under HKLM.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Inera\AuthenticationClient\LocalConfiguration
String: LocalConfiguration value=Produktion

5. Kända fel

Visar kända fel i senaste versionen av SITHS eID-appen.

2.0.8481 Release notes - SITHS eID-app för Windows

5.1. Fel och ändringsbegäran under utredning

SammanfattningJiraBeskrivningPlanerad åtgärd

SITHS eID-appen fastnar vid ett felmeddelande på Windows Server och Windows klientoperativsystem

IAM-4836,

IAM-4952, IAM-4968

Om Windowstjänsten Smart Card (SCardSvr) inte är startad visas nedan meddelande. På Windows Server startas inte tjänsten på samma sätt som på Windows för klienter (Windows 10 och Windows 11).

I väntan på åtgärd bör organisationer med Windows Server inte uppgradera eller återgå till SITHS eID-app för Windows 2.0.8325.

Detta drabbar även klientmiljöer där man använder sig av Citrix Smart Card Service istället för Windowstjänsten Smart Card (SCardSvr)

smartcard-service-not-running-error.png

Ej fastställt

Svartskärm vid windows inloggningstjänst 

IAM-4953

Användare får svartskärm vid inloggning till Windows Server

333.png

Ej fastställt

Onödig omstartsdialog vid uppgradering till ny version

IAM-4308

Onödig omstartsdialog vid interaktiv uppgradering till nyare version. Omstart krävs inte och vid tyst installation kan paketet anropas med tillägget /norestart för att undvika omstart av datorn. Om omstart ej genomförs kan appen ej avinstalleras innen en omstart har genomförts.

Ej fastställt

Byte av paketering utan versionsuppgradering kräver omstart

IAM-3996

Byte mellan "SITHS eID-app för Windows" (UTAN minidriver) till "SITHS eID-app för Windows MD" (med SAC minidriver) och vice versa kräver omstart om inte bytet sker i samband med en versionsuppgradering

Ej fastställt

Otydlig användardialog vid Windows inloggningsskärm

IAM-4057

Förtydliga användardialogen vid Windows inloggningsskärm. Idag väljer användare felaktigt menyvalet Lås upp PIN när de ska logga in på Windows med SITHS eID på kort. Det korrekta sättet att logga in finns dokumenterat på följande sida: Inloggning och autentisering i Windows

Ej fastställt

SITHS eID-app för Windows ska stödja publicerad desktop och publicerad app via Windows Server

IAM-3446

Addera stöd för SITHS eID-appen för Windows och autentiseringslösningen out-of-band tillsammans med Windows server som backend för virtualiseringsteknik för klienter.

Ej fastställt

Stöd för extern kortläsare med pin-pad ska omfatta samtliga kortprodukter

IAM-3280

Utöka stöd för kortläsare med extern pin-pad till att även inkludera SITHS äldre kortprodukter 410-kort (Produktnr. 4XX och 9XX) 840-kort (Produktnr. 5XX)Ej fastställt

5.2. Saknar planerad rättning

5.2.1. SACMonitor.exe - Systemfel (eToken.dll kan inte hittas)

Feltext: Kodkörningen kan inte fortsätta eftersom det inte går att hitta eToken.dll. Prova att installera om programmet.

Orsak: Kan inträffa from. version 2.0 av SITHS eID-Windowsapp. Beror på att användaren/lokal IT har avinstallerat SITHS eID-appen och installerat den igen utan att först starta om datorn. Vid omstart kommer avinstallationsscriptet att köras vid uppstart och ta bort eToken.dll från den senast utförda installationen som gjordes innan omstarten.

Åtgärd: Starta om datorn efter avinstallation av SITHS eID-appen innan du installerar den igen enligt den uppmaning som visas för användaren vid avinstallation.

Exempel på meddelanden:

 • Vid avinstallation tillsammans med användarinteraktion får man följande uppmaning som ska förhindra att detta sker
 • Efter omstart av datorn får man följande felmeddelande om en nyinstallation av SITHS eID-appen görs utan omstart
 • SITHS eID-appen visar då detta felmeddelande tills en korrekt ominstallation av appen har genomförts

5.2.2. Sätt in kortet i kortläsaren, Inget certifikat hittades, För många inloggningsförsök via dubbelriktad TLS (fast kortet sitter i)

Feltext: Olika beroende på hur inloggning sker och vart man tittar. Kan vara ett av följande:

 • felmeddelande i tjänsten där man försöker logga in. Framförallt vid autentiseringslösningen med Dubbelriktad TLS (mTLS)
 • att det ser ut som att man inte satt i något kort i SITHS eID-appen vid autentiseringslösningen out-of-band

Orsak: Kan t ex. inträffa om man har:

 • certifikat för fel miljö på det SITHS-kort du använder
 • problem med drivrutinerna för den kortläsare man använder. Se till att alltid använda senaste versionen av drivrutiner från tillverkaren av kortläsaren och inte de som laddas ner automatiskt av Windows
 • problem med strömsparläge för kortläsaren på datorn. Kan justeras både i BIOS och i inställningar för energisparläge på datorn beroende på om det är en inbyggd eller extern kortläsare
 • problem med drivrutinen för kortet (SAC PKCS#11)

Åtgärder:

 • Starta om webbläsaren
 • Hjälper inte det - Starta om datorn
 • Om felet kvarstår - Kontakta lokal IT för att utesluta problem med kortläsare eller certifikat. För mer information om hur certifikaten läsas in från SITHS-kortet i de olika autentiseringsmetoderna, se Inläsning av SITHS-kort på Windows

Exempel på felmeddelanden:

<IdP 2.4>IdP 2.4 (aktiveras hösten 2023)

5.2.3. Problem att ladda ner SITHS eID-appen

Feltext: Olika beroende på vilken typ av klientskydd och webbläsare. Nedan exempel kommer från Microsoft Edge som stoppar nedladdning av SITHS eID-appen.

 • <namn på fil som laddas ner> laddas inte ned ofta. Kontrollera att du litar på <namn på fil som laddas ner> innan du öppnar den.

Orsak: Organisationens IT-avdelning har säkerhetsinställningar som inte tillåter nedladdning av exekverbara filer som klientskydded/operativsystemet/webbläsaren inte känner igen då de inte laddats ner tillräckligt många gånger globalt.

Åtgärd: Säkerställ att just er IT-miljö tillåter nedladdning av installationsfilerna för SITHS eID-Windowsapp alternativt tillse att IT-funktionen laddar ner och distribuera installationen enligt de distributionsverktyg som ni använder internt.

Exempel på felmeddelanden:

5.2.4. Problem att installera eller starta SITHS eID-appen

Feltext: Olika beroende på vilken typ av klientskydd som används. Nedan exempel kommer från Windows Defender där ASR-regler sätter stopp för installation av SITHS eID-appen och även att programmet SITHS_eID.exe får startas manuellt eller vid appväxling när användaren väljer autentiseringsmetoden.

Orsak: Organisationens IT-avdelning har säkerhetsprogramvaror som identifierar hot mot datorn i form av försöka att installera och/eller starta applikationer som inte känns igen eller har godkänts av IT-avdelningen/IT-säkerhetsavdelningen. SITHS eID-appen är, på den globala marknaden, både en ny och relativt liten applikation och känns därför inte igen av denna typ av applikationer.

Åtgärd:

 • Säkerställ att just er säkerhetsprogramvara tillåter att både installation och start av SITHS eID-appen tillåts. Som hjälp har vi ovan listat de checksummor (hash-värden) som installationspaketen har för att IT-avdelningen ska kunna veta att det är just den SITHS eID-app som Inera distriburerar som man tillåter.
 • Prova en annan webbläsare.

Exempel på felmeddelanden:

5.2.5.  Felaktigheter i vilka certifikat som går att välja vid inloggning med mTLS

Feltext: Feltext saknas. Påverkar autentiseringslösningar baserade på Mutual TLS, dvs. SITHS eID i MD-paketering och där inloggningen sker via webbläsare eller i övrigt baserar sig på att certifikaten hämtas via Windows certifikatlagring (My store). Felet består i att användaren av ex. webbläsaren ombeds att välja certifikat för inloggning. I detta val kan man se något av följande problem:

 • Det visas certifikat för kort som inte längre är anslutna till datorn
 • Certifikat för nyligen anslutna kort visas inte

Orsak: Hanteringen av certifikat i Windows certifikatlager kan hanteras både av SITHS eID-appen i MD-paketering (med hjälp av SAC) eller Windows egna tjänst. 

Åtgärd: Inaktivera Windows egen tjänst för certifikatpropagering Certificate Propagation (CertPropSvc). Detta kan göras:

 • Manuellt på datorn

 • Via grupp principer för Microsoft AD
  • [Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Smart Card]
  • Inaktivera följande två inställningar

 • Via registerinställningar
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CertProp

  • Nycklarna CertPropEnabled och EnableRootCertificatePropagation ska vara inaktiverade

 • No labels