Innehåll

Anslutning och utfärdande av SITHS eID

Information om utfärdande av SITHS eID till kort

För övrig information om utfärdande av SITHS eID till kort och övriga användningsområden för SITHS-certifikat, exempelvis:

 • Utfärdande av SITHS-kort
 • Utfärdande av SITHS Funktionscertifikat
 • Mutual TLS och Net iD för användning av SITHS-kort
 • Inpassering med SITHS-kort
 • etc.

Se SITHS Förvaltningsdokumentation

Information om utfärdande av Mobilt SITHS

Förutsättningar

Utfärdande av Mobilt SITHS förutsätter att Användaren har:

 • ett giltigt Mobilt SITHS eller SITHS eID på kort
 • SITHS eID-app för att kunna logga in på mina sidor och genomföra utfärdandet
 • SITHS eID Mobiklient på den enhet som ska ta emot Mobilt SITHS

Utfärdande

Mobilt SITHS utfärdas av Användaren själv via SITHS Mina sidor

För mer information om hur användaren utfärdar Mobilt SITHS se Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient

Legitimering och Underskrift med SITHS eID

Autentiseringslösningar för SITHS eID

Legitimering och Underskrift med SITHS eID kan ske med stöd av 2 olika autentiseringslösningar. Dessa autentiseringslösningar beskrivs i större detalj här: Autentiseringslösningar för SITHS

Legitimering och Underskrift med SITHS eID kräver också olika klientprogramvaror beroende på vilka autentiseringslösningar som tjänsten valt att stödja:

 • Autentiseringslösningar med out-of-band-teknik kräver någon av följande klientapplikationer
  • SITHS eID Windowsklient i valfri paketering
  • SITHS eID Mobilklient
 • Autentiseringslösningar med Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) kräver EN av följande klientapplikationer:
  • SITHS eID Windowsklient i MD-paketering
  • Net iD Enterprise

Att ansluta e-tjänster för autentisering med SITHS eID

Se följande sida för olika anslutningsmönster för legitimering och underskrift med SITHS eID: Att ansluta e-tjänster

För mer information rent generellt om legitimering och underskrift, se:

Klientprogramvaror

Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

Net iD Enterprise

Många kunder har egna supportavtal och egna paketeringar av Net iD Enterprise, men för Information om och nedladdning av Net iD Enterprise under Ineras license, se denna sida: Programvaror och tillbehör för SITHS

SITHS eID Windowsklient

För att använda autentiseringslösningar med mTLS tillsammans med SITHS eID Windowsklient i MD-paketering. För med information om olika paketeringar och nedladdning av SITHS eID Windowsklient, se: Ladda ner SITHS eID Windowsklient

Inloggning med out-of-band-teknik

SITHS eID Mobilklient

SITHS eID-appen för iOS laddas ner via App Store

SITHS eID-appen för Android laddas ner via Google Play

För detaljerad information om användning av, samt förutsättningar för installation och användning av SITHS eID Mobilklient, se: Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID-appen för Windows laddas ner via: Ladda ner SITHS eID Windowsklient

För detaljerad information om användning av, samt förutsättningar för installation och användning av SITHS eID Windowsklient, se: Användarhandbok - SITHS eID Windowsklient

 • No labels