Regioner som har sagt ja till "Avsiktsförklaring gällande utvidgning av Underskriftstjänsten" kan testa den nya funktionen Underskriftstjänsten - Webb genom att följa instruktionerna på denna sida. Övriga kunder måste först göra en beställning via Ineras kundportal.

Dokumentationen för Underskriftstjänsten håller på att kompletteras inför lanseringen av den fullständiga funktionaliteten som även inkluderar Underskriftstjänsten - API och kan på vissa ställen vara ofullständig.


När du fått klartecken av Inera att påbörja den tekniska anslutningen, ska du fylla i denna förstudiemall. Den ifyllda mallen skickar du sedan in Ineras Kundservice via https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning. Som stöd finns även Anslutningsguide till Ineras Underskriftstjänst att läsa.


För Underskriftstjänsten - Bas, bifoga (länk till) metadata också för er stödtjänst, alternativt för e-tjänsten om stödtjänsten är inbyggd i e-tjänsten.

När Inera sedan har godkänt förstudien skickar vi en bekräftelse om detta via e-post. I detta email får du mera information som hjälper dig att konfigurera din e-tjänst och eventuellt stödtjänst.


Innan du börjar med den tekniska anslutningen till Underskriftstjänsten - Bas

Anslutningsguide till Ineras Underskriftstjänst ger detaljerade instruktioner om vad du behöver göra för att ansluta till Underskriftstjänsten, inklusive hur man fyller i förstudiemallen. Inera rekommenderar att du noggrannt läser igenom guiden innan du börjar med den tekniska anslutningen. Eftersom den tekniska anslutningen förutsätter en rad val vid integrationen så behöver anslutningen inledas med ett möte mellan ansvariga personer i den organisation som önskar ansluta en e-tjänst till Underskriftstjänsten och Ineras förvaltning av tjänsten. Detta möte ska initieras av verksamheten, via detta formulär, innan du skickar in förstudien.
  • No labels