Underskriftstjänsten är en tjänst som erbjuder din organisations användare att digitalt underteckna ett eller flera dokument via en ansluten e-tjänst. Den här tjänsten vänder sig till verksamheter med behov att undvika onödig pappershantering, effektivisera dokumenthantering och elektroniskt signera viktiga dokument som sedan ska arkiveras.

Lösningen är en fristående underskriftstjänst utan egna grafiska gränssnitt som kräver viss teknisk implementation och anpassning av  den egna e-tjänsten i din organisation. Den hanterar att underteckna ett eller flera dokument.

För att ansluta till tjänsten se Anslutning.

På denna sida hittar du all  dokumentation om tjänsten.

  • No labels