Sökning av spärrar kan göras med patientperspektiv, vårdenhetsperspektiv och vårdgivarperspektiv.

Observera att det bara är spärrar som är skapade i aktuell spärrtjänst som går att söka fram i detta gränssnitt. Spärrar skapade i andra spärrtjänster visas inte i tjänsten Spärradministration. Detta gäller även om man har aktiverat hämtning av spärrar från den Nationella spärrtjänsten.

Innehåll


1. Söka spärrar med avseende på patient

Tjänsten Spärradministration erbjuder flera sätt att söka fram spärrar på. En enskild patients spärrar söks fram genom att mata in patientens person-id i ett sökfält.


 1. Klicka på menyvalet Administrera spärrar. Vyn och fliken för att administrera spärrar för en enskild patient visas som i bilden nedan.

 2. Ange patientens person-id. Följande gäller för inmatning av patientens personidentitet.
  1. Person-id-fältet känner av när ett godkänt format matats in och kommer efter det automatiskt att försöka hämta namnet på patienten från Personuppgiftstjänsten. 

  2. Tjänsten stöder person-id-typerna:
   1. Svenskt personnummer - från Skatteverkets folkbokföringsregister.
   2. Samordningsnummer - från Skatteverkets folkbokföringsregister.
   3. Nationell Reservidentitet - från Ineras Personuppgiftstjänst.

  3. Formatet på Svenskt Personnummer kan anges på följande format:
   1. Tolv siffror.
    Exempel: 201812202388
   2. Tio siffror - patienten förutsätts vara yngre än 100 år. 
    Exempel: 1812202388
   3. Tio siffror med minustecken för patienter yngre än 100 år.
    Exempel: 181220-2388
   4. Tio siffror med plustecken för patienter äldre än 100 år i exemplet född 1918-12-20.
    Exempel: 181220+2388

 3. Klicka på knappen Sök för att visa patientens spärrar.
  Skulle formatet på identiteten vara felaktigt visas ett sådant felmeddelande under Person-id-fältet.

 4. Resultatet från sökningen visas i tabellen nedanför sökformuläret.

  Tabellen visar följande information:

  1. I första kolumnen från vänster kan man Markera en eller flera spärrar för vidare operationer. Klickar man i kryssrutan i rubrikraden kan man Markera alla spärrar i sökresultatet.

  2. I kolumnen Registrerad anges när spärren skapades.

  3. I kolumnen Typ anges ifall spärren gäller för en specifik enhet (Inre) eller för vårdgivaren (Yttre).

  4. I kolumnen Uppgifter fr.o.m . t.o.m anges ifall uppgifterna spärras för endast ett visst tidsspann eller gäller samtliga uppgifter oberoende av när de skapades. 

  5. I kolumnerna Spärras Läk och Spärras Upp anges ifall undantag för Läkemedelsinformation och/eller Uppmarksamhetsinformation gjorts.

  6. I kolumnen Replikerad visas om aktuell information om spärren har replikerats till Nationell spärrtjänst så att den blir tillgänglig för externa tjänster.Se nedan för mer information om vyn för framsökta spärrar.

2. Söka spärrar med avseende på vårdenhet

Spärrar för en specifik vårdenhet inom aktuell vårdgivare kan sökas fram genom att ändra till fliken Vårdenhet.

Välj enhet genom att klicka i fältet för Vårdenhet.
Detta fält går inte att skriva i utan här får man, när man klickar i fältet, upp ett nytt fönster där man kan välja bland enheter som ligger under den vårdgivare vars medarbetaruppdrag man valt att logga in i tjänsten med.

Klicka på knappen Sök för att visa spärrar som är registrerade på enheten.

Resultatet från sökningen visas i tabellen nedanför sökformuläret. Notera att kolumnen för vårdenhet som finns när man söker med avseende på patient har ändrats till en kolumn med person-id för vilken patient respektive spärr tillhör.


3. Söka spärrar med avseende på vårdgivare

Samtliga spärrar för den aktuella vårdgivaren kan sökas fram genom att ändra till fliken Vårdgivare och klicka på Sök-knappen. Precis som när man söker med avseende på vårdenhet visas i resultattabellen en kolumn för Patient-id istället för vårdenhet.

Notera att endast aktiva spärrar visas vid sökning på hela vårdgivarens spärrar.


4. Sökresultatet och funktioner i gränssnittet

I tabellen med sökresultatet visas för varje spärr översiktlig information om spärren. För mer detaljerad information om t.ex vem som har registrerat spärren klicka på knappen Visa i kolumnen Detaljer.Högst upp i höger hörn finns en filterfunktion för Status, Typ och antal loggar i respektive statusgrupp.

För alla typer av sökningar visas som standard endast aktiva spärrar genom att Status-filtret är inställt på att dölja makulerade och permanent hävda spärrar.

För sökningar med avseende på en hel vårdgivare visas alltid endast aktiva spärrar och därför går det inte att välja att visa permanent hävda och makulerade spärrar. För övriga typer av sökningar kan man visa permanent hävda och makulerade spärrar genom att aktivera knapparna för dessa i filtret.Med filtret för Typ kan man välja att visa eller dölja Inre och Yttre spärrar.


Vid sökning med avseende på patient blir man notifierad ifall patienten har spärrar hos andra vårdgivare genom siffran inom parantes på knappen Visa spärrar hos andra vårdgivare. Klicka på knappen för att få upp en lista på vilka vårdgivare det handlar om. informationen hämtas ifrån den Nationella spärrtjänsten. 


 Längs ner på sidan finns en rad med knappar för operationer man vill utföra på framsökta spärrar. Dessa aktiveras och inaktiveras utifrån de markeringar man gör i resultattabellens första kolumn.


 • No labels