Innehåll


1. Rapporter på hela sökresultatet

För att skapa en rapportfil över hela sökresultatet kan man använda funktionerna längs ner till höger i tjänsten under rubriken Alla sökta spärrar. 

Rapporterna kan fås i två olika format där PDF-formatet lämpar sig bäst för att läsa direkt och XML för vidare bearbetning i annan mjukvara som t.ex import i Excel.

Notera att PDF-rapport på hela sökresultatet inte är aktiverat för sökningar med avseende på vårdgivare.

2. Rapporter på delar av sökresultatet

För att skapa en rapportfil över bara vissa filer i sökresultatet kan man markera dessa med hjälp av kryssrutorna längst till vänster i resultattabellen och använda Skapa PDF- och Skapa XML-funktionerna under rubriken Val.   • No labels