Innehåll


Identitetsformat i Samtyckestjänsten

Personidentitet i Samtyckestjänstens tjänstekontrakt anges med typen IIType.

IIType
<IIType>
    <root>[OID]</root>
    <extension>[PERSON-ID]</extension>
</IIType>


Patientens personidentitet anges i fältet <extension> och typen av personidentitet i fältet <root> som ett OID-värde från Personuppgiftstjänsten

Samtyckestjänsten stödjer följande personidentitets-typer:

Huvudman

Lång-Namn

Kort-namn

OID

Format

SKVSvenskt personnummerPNR

1.2.752.129.2.1.3.1

YYYYMMDDNNGC

Se: SKV Personnummer

SKVSamordningsnummerSNR

1.2.752.129.2.1.3.3

YYYYMMXXNNGC

XX = DD + 60

Se: SKV Samordningsnummer

IneraNationell reservidentitetNRID

1.2.752.74.9.1

XXYYMMDDNNGC

Se: Nationellt Reservidformat
  • No labels