Dokumenthistorik

VersionDatumAktörFörändring

0.1

  

Utkast
0.2

 

Uppdaterat datum och innehåll för testrapporter
0.3

 

Uppdatering inför release
0.9

 

Uppdaterat innehåll, flyttat ut saker ämnat för SAD
1.0

 

Hylback, Pär Fast revläge




1. Datum i korthet

MiljöPreliminärt releasedatum
TEST

  

QA

 

Prod

Basefarm

NoGUI

2. Förändringar i korthet

Anpassningar för att stödja animerad QR kod vid autentisering med Mobilt SITHS.

Möjlighet att i OIDC flödet att välja autentiseringsmetod i autentiseringsbegäran.

Möjlighet för IdP att automatiskt hämta SAML-metadata från angiven URL i förstudien.

Stöd för ADFS metadata

3. Påverkan på existerande funktionalitet

Rättning av bugg där val av medarbetaruppdrag visas istället för val av Tjänste-Id.

3.1. Nya användarattribut

NamnOIDCSAML FriendlySAML NameBeskrivning
AuthenticationMethodauthenticationMethodN/AN/AMöjliggör för RP (Relaying Party) att välja vilken autentiseringsmetod som skall användas vid autentisering. t ex SITHS_EID_SAME_DEVICE


4. Dokumentation

4.1. Uppdaterad dokumentation

Följande dokumentation är uppdaterad:

4.2. Fullständig åtgärdslista

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa fullständig åtgärdslista

Unable to render {include} The included page could not be found.

4.3. 2.2.1 Testrapport (CGI) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

4.4. 2.2.1 Testrapport (NMT) - IdP

Åtkomst till informationen nedan kräver inloggning

Visa testrapport

Unable to render {include} The included page could not be found.

5. Lokal IdP

Lokal IdP kommer att tillgängliggöras för nerladdning, för aktuella regioner.



  • No labels

2 Comments

  1. Attributstyrningsdokumentet borde påverkas då det är möjligt att utan attribute consuming service få ett antal attribut tillbaka, stöd för ADFS.

  2. Möte onsdag 24/11 om attributstyrning