Hur hittar man information om de tjänster som ingår i Säkerhetstjänster.

Inera har definierat begreppet Säkerhetstjänster som tjänsterna Spärr, Samtycke, Logg, IdP och Autentiseringstjänsten. Då IdP och Autentiseringstjänsten är starkt knutna till utgivningen av SITHS eID har vi valt att lägga information om IdP här och Autentiseringstjänsten här. För information om Underskriftstjänsten, som är en egen tjänst utanför Säkerhetstjänsterna, se denna sida.

I övrigt hittar du information om Spärr, Samtycke och Logg på denna sida.


  • No labels