När du fått klartecken av Inera att påbörja den tekniska anslutningen, ska du fylla i denna förstudiemall. Den ifyllda mallen skickar du sedan in Ineras Kundservice via https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning, bifoga (länk till) metadata också för er stödtjänst, alternativt för e-tjänsten om stödtjänsten är inbyggd i e-tjänsten.

När Inera sedan har godkänt förstudien skickar vi en bekräftelse om detta via e-post. I detta email får du mera information som hjälper dig att konfigurera din e-tjänst och eventuellt stödtjänst.

Anslutningsguide till Ineras Underskriftstjänst ger detaljerade instruktioner om vad du behöver göra för att ansluta till Underskriftstjänsten, inklusive hur man fyller i förstudiemallen. Inera rekommenderar att du noggrannt läser igenom guiden innan du börjar med den tekniska anslutningen. Eftersom den tekniska anslutningen förutsätter en rad val vid integrationen så behöver anslutningen inledas med ett möte mellan ansvariga personer i den organisation som önskar ansluta en e-tjänst till Underskriftstjänsten och Ineras förvaltning av tjänsten. Detta möte ska initieras av verksamheten, via detta formulär, innan du skickar in förstudien.