Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Förmåga/AnslutningssättE-tjänst till Ineras IdPKundens IdP som IdP-proxy

Kundens IdP till Autentiseringstjänst SITHS

Kan vara Ineras Lokala IdP

Dubbelriktad TLS (Mutual TLS, mTLS)
Enbart standardiserade API:erJAJANEJJA
Hantering av LoA, m h a av komponenter i Ineras miljöJAJANEJNEJ
Utforma användardialogen för metodval enligt kundens UX-standardNEJNEJJAJA
Välja vilka autentiseringsmetoder som gäller per e-tjänstJANEJJABeroende på hur det är uppsatt
Tolkning av LoA kan vara en annan än InerasNEJJAJAJA
Kunden kan välja katalog för användarinformationNEJJAJAJA
Ingå i valfri federationNEJJAJAJA
Använda andra e-legitimationer än SITHS eIDNEJJA (om kundens IdP har stöd för detta)JA (om kundens IdP har stöd för detta)NEJ
Tillgång till mTLS JAJA

NEJ, inte via Autentiseringstjänst SITHS men om den lokala den lokala IdP:n har stöd för detta går det att använda mTLS

Ineras lokala IdP har stöd för mTLS.

Integrationen görs i verksamhetssystemet
SSO för alla e-tjänster, lokala och InerasJA (om alla e-tjänster ansluts till Ineras IdP)NEJNEJNej
SSO för lokala e-tjänsterJA (om alla e-tjänster ansluts till Ineras IdP)JA (om alla e-tjänster ansluts till den lokala IdP:n)JA (om alla e-tjänster ansluts till den lokala IdP:n)Beroende på hur det är uppsatt

...