Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

1.0Fastställd

 

1.1Information tillagd om upphört webbläsarstöd för IE11.


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.5 Release Notes

Preliminära release-datum:

Test/NTjP QA

 

Produktion

 

2. Förändringar

2.1.1. Internet Explorer 11 stöds inte längre

I enlighet med eKlient's livscykelhantering tas stödet bort för webbläsaren IE11 i Personuppgiftstjänstens webbgränssnitt.

2.1.2. Fält i avaktiverade i användargränssnittet

I version 4.4 infördes möjligheten att ange utlandsadress för en reservidentitet. På grund av datamodellstekniska orsaker så kommer fälten Rösträttsdatum och Utlandsresedatum med i det formuläret. Dessa är dock inte applicerbara för reservidentiteter så dessa har från och med denna "disablats" i användargränssnittet men finns kvar som skrivskyddade fält eftersom det är möjligt att sätta dessa värden genom tjänstekontraktet UpdatePerson.

2.1.3. Formatkontroll LMA-nummer

För en reservidentitet kan man ange ett LMA-nummer som i formuläret för Styrkt identitet. Detta fält valideras nu att det är angivet på formatet NN-NNNNNN.

2.1.4.  Ny systemroll för att behandla skyddsmarkerade personposter

Personuppgiftstjänsten innehåller uppgifter om personer som är Sekretessmarkerade och personer som har Skyddad folkbokföring. Tjänsten innehåller även kopplingar mellan Personnummer och gamla personnummer och samordningsnummer samt mellan Personnummer och reservidentiteter. För att stärka skyddet för dessa skyddsmarkerade personer införs i denna version restriktioner för vad befintliga användare kan se och göra i Personuppgiftstjänstens användargränssnitt när det gäller personposter med kopplingar till skyddsmarkerade personposter. Markeringar och informationstexter har även införts när man i gränssnittet sökt fram skyddsmarkerade personposter för att tydliggöra för användaren att man behandlar skyddsmarkerade uppgifter alternativt information om att man saknar behörighet att se all information man skulle kunna se med utökad behörighet. 

Samtidigt införs en ny systemroll PU;Sekretess för att kunna se och behandla utökad information om kopplingar till skyddsmarkerade personposter.

Den nya systemrollen behövs från och med denna version för att kunna:

  • Se kopplingar till skyddsmarkerade personposter.
  • Hantera kopplingar mellan skyddsmarkerade personposter och reservidentiteter.
  • Uppdatera uppgifter för en reservidentitet som är kopplad till en skyddsmarkerad personpost.


Se användarhandboken för hur det påverkar funktionerna i detalj.


3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se 4.5 Användarhandbok

3.2. Tjänstekontrakt

Inga förändringar

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör  • No labels