Välkommen till Personuppgifttjänstens Förvaltnings-Wiki!

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter från Skatteverket (Navet), för till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Tjänsten hanterar också patientens kontaktuppgifter, till exempel telefon och epost, vilket gör det möjligt för patienter att uppdatera sina uppgifter på ett ställe. Dessa uppgifter blir då tillgängliga för vården.

Samma tjänst hanterar också reservidentiteter för personer där personnummer eller samordningsnummer är okänt eller saknas. Stöd finns för nationella reservidentiteter enligt ett framtaget format, samt för befintliga lokala reservidentiteter.

Se prislistan för vilka organisationer som kan använda och köpa tjänsten.

Du hittar all detaljerad information om tjänsten på denna Wiki, för mer generell information om Personuppgiftstjänsten gå till Inera.se


Länkar


Senaste uppdateringarna 

  • No labels