Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

1.0Fastställd och publik. Installerad i test.


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.2 Release Notes

Release datum:  

2. Förändringar

Releasen innehåller främst realisation av ofiltrerade tjänstekontrakt för patientens egna kontaktuppgifter.

2.1.1. Unrestricted-versioner av PersonContactInformation-kontrakten

  • GetPersonContactInformationUnrestricted
  • UpdatePersonContactInformationUnrestricted

2.1.2. Tillägg i frågespråket SimpleQL

Från och med denna version kan man använda operatorn != för negationer i frågespråket som används i tjänstekontrakten SearchPersonForProfile*

3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok

3.2. Tjänstekontrakt

Personuppgiftstjänsten stödjer nu samtliga kontrakt som återfinns i Tjänstekontraktsbeskrivningen strategicresourcemanagement:persons:person fr o m 3.2.1

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

3.3.2. Systemkrav

Information om vilken klientprogramvara som krävs finns på www.inera.se

Mer info: Webbläsarstöd Säkerhetstjänster

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör  • No labels