Page tree

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Nationell IdP 1.0 Release Notes

Releasedatum:  

1.1. Anslutning

Information om anslutningsförfarandet hos Inera.

Efter att inskickad förstudiemall IdP 1.0 är godkänd så registreras klienter manuellt i IdP.

1.1.1. Teknisk anslutningsinformation

Se Guide till IdP för information om adresser, IdP:s metadata, kommunikationsprotokoll, systemversioner som stödjs, et.c.

1.1.2. OpenID Connect (OIDC)

Se OIDC-Profil för teknisk information om anslutningar med OAuth 2.0 och OpenID Connect.

1.1.3. Security Assertion Markup Langage (SAML)

Se SAML Profil för teknisk information om anslutningar med SAML.

1.1.4. Förändringar jämfört med Nationella Säkerhetstjänsters Autentiseringstjänst

Existerande klienter anslutna till Nationella Säkerhetstjänstens Autentiseringstjänst, se Anpassning av SP vid byte från nuvarande autentiseringstjänst till Inera IdP 1.0.


  • No labels