Underskriftstjänsten från Inera erbjuds i tre olika varianter, Underskriftstjänsten - Bas, Underskriftstjänsten - Webb och Underskriftstjänsten - API. Välj den anslutningsguide som du har valt i din beställning för att få rätt vägledning när du fyller i förstudiemallen. Observera att förstudiemallenär gemensam för alla tre varianterna.


  • No labels