Så här går det till

Innan den tekniska anslutningen av en tjänst kan starta måste tjänsten vara beställd. För att beställa tjänsten, gå till www.inera.se/sakerhetstjanster.
Ineras kundservice återkopplar när beställningen är klar och den tekniska anslutningen kan starta.

När du fått klartecken av Inera att påbörja den tekniska anslutningen, ska du fylla i denna förstudiemall. Först för testmiljön och sedan när den är godkänd och tester genomförda, för produktionsmiljön. Den ifyllda mallen skickar du till Ineras Kundservice via https://etjanster.inera.se/DokumentGranskning.

När Inera sedan har godkänt förstudien skickar vi en bekräftelse om detta via e-post.

Avsluta Säkerhetstjänster

Om din organisation vill avsluta sin anslutning till Säkerhetstjänster – Autentiseringstjänsten, måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Eftersom Säkerhetstjänsterna kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

  • No labels