Hävning av spärrar kan göras av olika orsaker. Patienten kan ha begärt att spärren ska tas bort och då görs en permanent hävning av spärren. Spärren kan vara felregistrerad och eftersom en registrerad spärr inte kan ändras i efterhand så makuleras spärren. Till sist kan spärrad information behöva öppnas tillfälligt för läsning och då kan under vissa förutsättningar spärren få tillfälligt hävas.

Förutom att registrera hävningen i tjänsten för Spärradministration kommer tjänsten att logga hävningen i Loggtjänsten så att aktiviteten går att följa upp vid ett senare tillfälle.

Precis som vid registrering av en ny spärr så måste hävningar replikeras till Nationell spärrtjänst. Tjänsten kommer direkt efter hävning att sätta status på den aktuella spärren till Ej replikerad och därefter direkt replikera hävningen till Nationell spärrtjänst. Status för replikeringen kan följas i sökresultatet.


Innehåll


1. Tillfälligt häva en spärr

En spärr kan tillfälligt göras inaktiv för personal inom en vårdenhet genom att registrera en tillfällig hävning på denna. Detta kan göras med patientens samtycke för att tillfälligt öppna upp för att komma åt spärrad information eller vid en nödsituation då patienten inte har möjlighet att ge sitt samtycke.

Information som behövs för att registrera en tillfällig hävning är:

 • Vilken eller vilka spärrar som ska hävas.
 • Vem som har begärt hävningen.
 • För vilken vårdenhet hävningen ska gälla.
 • Om hävningen ska gälla för endast den som begärt den eller för all personal inom vald vårdenhet.
 • Hur länge den tillfälliga hävningen ska gälla. En spärr får hävas max sju dagar från det datum hävningen registrerats.
 • Om patienten givit sitt samtycke till hävningen eller ifall nödsituation föreligger.
 • Orsak - fritext om orsaken till hävningen.


 1. Börja med att söka fram patientens spärrar och identifiera vilken av dessa som tillfälligt ska hävas genom att kryssa i kryssrutan för spärren i resultattabellen. 

  När en spärr markerats på detta sätt tänds knapparna under Val upp för de operationer som är möjliga för valda spärrar. 

 2. Klicka på knappen Tillfällig hävning under rubriken Val längst ner på sidan för att komma till vyn för att registrera tillfällig hävning.

 3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Ifall spärren är begärd av någon där endast personnumret är känt kan det hända att flera HSA-identiteter hittas. Man ombeds i sådana fall välja vilken HSA-identitet som gäller.

 4. När alla uppgifter är ifyllda klicka på knappen Granska och bekräfta. Läs igenom att alla uppgifter stämmer och klicka på knappen Bekräfta för att slutligen registrera hävningen av spärren.

 5. Efter registrering kommer man tillbaka till patientens spärrvy där den nya statusen på spärren ska synas direkt.

2. Permanent häva en spärr

Ifall patienten begär att en eller flera spärrar ska tas bort kan dessa hävas permanent. Spärren kommer att finnas kvar i tjänsten för Spärradministration men som inaktiv. Den kommer däremot att tas bort helt från Nationell spärrtjänst när hävningen replikeras dit.

 1. Börja med att söka fram patientens spärrar och identifiera vilken av dessa som tillfälligt ska hävas.

 2. Markera den eller de spärrar som permanent ska hävas. Klicka på knappen Häv permanent under rubriken Val längst ner på sidan för att komma till vyn för att permanent hävning.

 3. Kontrollera att de valda spärrarna finns med i listan som visas. Detaljer för de valda spärrarna kan fås genom att klicka på respektive spärrs Visa-knapp.

 4. Ange en orsak till hävningen i fältet Kommentar och klicka på knappen Häv permanent för att bekräfta hävningen. Detta tar dig tillbaka till patientens uppdaterade spärrvy.

3. Makulera en spärr

Makulering av spärrar sker på samma sätt som permanent hävning men man väljer då knappen Makulera efter att ha valt spärrar i tabellen med sökresultat.

Makulering av spärrar används främst vid felregistrering av spärrar.
 • No labels